Руководство По Работе для Panasonic DMC-LX100

Скачать
Страница из 332
 
86
  
 
SQW0024 
Mod de înregistrare 
Indicator de măsurare expunere
 
Realizarea fotografiilor după setarea valorii de apertură şi a timpului de expunere 
 
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de apertură şi timpului 
de expunere (Modul [Manual Exposure] (Expunere manuală)) 
Determinaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere. 
Asistenţa de expunere manuală apare în porţiunea inferioară a ecranului pentru a indica expunerea. 
1
 
Rotiţi inelul aperturii pentru a selecta 
valoarea aperturii 
 
 
2
 
Rotiţi selectorul de timp de expunere pentru 
a selecta timpul de expunere
 
Modul [Manual Exposure] (Expunere manuală) este setat şi 
pictograma modului de înregistrare se modifică la [M]. 
Valorile aperturii care 
pot fi setate*
Timpii de expunere care pot fi 
setaţi*
(secunde) 
F1,7 - F16 
T (Timp), 60 - 1/4000 
(Când este utilizat obturatorul mecanic) 
1 - 1/16000 
(Când este utilizat obturatorul 
electronic) 
*
Este posibil să nu puteţi selecta anumite valori în funcţie 
de poziţia de zoom. 
*2
 Este posibil să nu puteţi selecta anumite valori pentru timpul 
de expunere în funcţie de valoarea aperturii. 
 
 
Asistare la 
expunere manuală 
Timp de expunere 
Valoare apertură 
 
„
 
Setarea timpului de expunere la valori care nu sunt furnizate de selectorul 
de timp de expunere 
Rotiţi inelul de control sau selectorul de control pentru a seta timpul de expunere. Pentru procedurile 
de setare, consultaţi 
(→84)
• 
Timp de expunere mai mic de 1/4000 sau timp de expunere mai mare de 1 secundă 
• 
Setarea timpului de expunere în paşi de 1/3 EV 
 
● 
Dacă nu este obţinută expunerea corectă când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, valorile 
numerice ale aperturii şi timpului de expunere sunt afişate intermitent în roşu. 
● 
În cazul în care comutaţi modul de înregistrare la [Manual Exposure] (Expunere manuală) când 
[Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la 
, [Sensitivity] (Sensibilitate) va fi comutată la [AUTO]. 
● 
Recomandăm utilizarea unui trepied sau a unui temporizator când timpul de expunere este mare.