Справочник Пользователя для NewOne CR135

Скачать
Страница из 3
Az URH rádióadás vételének javítására húzza ki teljesen az URH 
antennakábelt.  KH: Az optimális vétel elérése érdekében 
vízszintesen forgassa az egységet.  
 
Tárolt rádióadók 
A rádiókészülék általában max. 10 URH- és 10 KH rádióadót 
képes tárolni.  
 
 
 
Tárolás kézzel:  
1. A rádióadók keresése kézzel vagy automatikusan történhet.  
2. Nyomja meg a       gombot. 
 „P 01“ villog a kijelzõn.  
3. Válasszon ki a 
 vagy 
 gombbal egy adót.  
4. Nyomja meg a 
gombot az adó tárolásához.  
5. Ismételje az 1 - 4. lépéseket további adók tárolásához. 
 
Automatikus tárolás: 
Tartsa a 
 gombot néhány másodpercig nyomva; 
a készülék az elsõ 10 URH adót vagy 10 KH adót tárolni fogja.  
Amennyiben egy tárhelyen már egy adó tárolódott, az törlõdik, és 
az új adó automatikusan a helyére lép.   
A tárolt rádióadók bekapcsolása  
Nyomja ismételten a 
 gombot, ezzel a választott rádióadót 
bekapcsolja. 
Állítsa be a  
gombokkal a kívánt hangerõt.  
 
ÉBRESZTÕ HANG ÉS ÉBRESZTÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA 
1. Tartsa készenléti módban a 
 gombot néhány másodpercig 
nyomva; a kijelzõ villog.  
2. Nyomogassa a 
 és
 gombokat, hogy ezzel  
kiválassza az ébresztés bemenõ jelét: FM-t  (URH frekvencia és 
kijelzés villog), KH-t (KH frekvencia és kijelzés villog), vagy 
zümmögõ hangot . 
 
3. Nyomja a 
 gombot, majd a  HR és / vagy MIN gombot, az 
ébresztési idõ beállítására. 
4. Hagyja jóvá a beállítást a 
 gombbal; az ébresztés 
  
szimbóluma felvillan.  
Megjegyzés: A 2. sz. ébresztést ugyanígy állítsa be a 
 
gombbal.  
Megjegyzés:  - A hangerõt a készülék a kikapcsolás elõtt tárolja; 
az ébresztés a megfelelõ idõben ezzel a hangerõvel hangzik fel.  
Ezért, amikor a rádiót állítja be ébresztõként, ellenõrizze a 
hangerõt ennek megfelelõen.  
Nyomja meg egyszer a 
 gombot a készülék bekapcsolására.  
Állítsa be a hangerõt a 
 vagy 
 gombokkal ennek 
megfelelõen.  Tartsa a 
 gombot 2 másodpercig nyomva,  a 
készülék kikapcsolásához.   - Ha az elalvás idõzítõvel gyenge 
hangerõ mellett szeretne elaludni, ajánlatos, hogy a zümmögõ 
hangot válassza az ébresztés hangjaként. 
 
AZ ÉBRESZTÕ HANG LEÁLLÍTÁSA 
1 Ébresztés ismétlés 
Nyomja meg a SNOOZE gombot. Az ébresztõ hang   
leáll, majd 9 perc múlva ismételten felhangzik.  A szunnyadás 
jelzõ villog, amikor az ébresztést ideiglenesen leállította.  
2 Ébresztõ hang leállítása  
Nyomja meg a 
 vagy
 gombot.  Az ébresztõ hang a 
következõ napon azonos idõben ismét felhangzik.  
3  Az ébresztés leállítása 
Nyomja meg készenléti módban a 
 gombot,  
az ébresztés teljes kikapcsolására.  Az ébresztés szimbóluma 
eltûnik a kijelzõrõl.  
Megjegyzés: A 2. sz. ébresztésnél ugyanígy járjon el a 
 
gombbal.  
ELALVÁS-IDÕZÍTÕ 
Ha a rádió zenéjére kíván elaludni, nyomja ismételten a 
 
gombot, az URH vagy KH mód beállítására; ezután állítsa be a 
 gombbal a percek számát  a kikapcsolásig: ez lehet  120-
90-60-30-15-10 vagy 5 perc.  Ekkor a  
 szimbólum felvillan.  
A beprogramozott idõ eltelte után a készülék automatikusan 
kikapcsolódik.  Ha ki akarja kapcsolni az elalvás idõzítõt, nyomja 
meg a 
 vagy
 gombot ismételten, amíg a kijelzõn "OFF" 
meg nem jelenik.  
NAP FUNKCIÓ 
Ezzel a funkcióval a készülék rövid idõ múlva felébreszti Önt.  Itt 
ébresztõ módként csak a zümmer állítható be.  
1. Nyomja meg készenléti módban a 
 gombot, hogy a 
szünethez beállítsa a perceket: ez lehet 120-90-60-30-15-10 vagy 
5 perc.  Ekkor a  
 szimbólum felvillan.  
2. Az ébresztõ hangot leállíthatja a 
 vagy 
 gomb 
nyomásával. 
3. A funkció deaktiválására nyomja ismételten a 
 gombot, 
amíg a kijelzõn az OFF szó meg nem jelenik.  
 
KIEGÉSZÍTÕ FORRÁS CSATLAKOZTATÁSA 
1. 1 Csatlakoztasson egy külsõ készüléket (pl.  MP3 lejátszót) a 
készülék jobboldalán lévõ LINE IN hüvelyhez (kábelt nem 
szállítunk vele). 
2. 2 Nyomja a 
 AUX gombot, és válassza az  AUX 
üzemmódot.  A kijelzõn „AU“ jelenik meg. 
3 Kezdje el lejátszani a kiegészítõ készülék tartalmát.  
4 Állítsa be a hangerõt a kívánt szintre.  
5. A Playback leállításához húzza ki a kiegészítõ készüléket a 
LINE IN hüvelybõl.  
DIMMER (fényerõ szabályozó) 
A DIMMER gombbal a kijelzõ fényerejét szabályozhatja: 
beállíthatja erõsre vagy gyengére.  
ÓRAIDÕ KIVETÍTÉS 
1. A kivetítõt a PROJECTION gombbal be-, illetve kikapcsolhatja.  
2. A kivetített óraidõ 180º-kal elforgatható a  ROTATE gombbal.  
2. Billentse a kivetítõt az óraidõ megfelelõ elhelyezéséhez   
a vetítési felületen.  
 
MÜSZAKI JELLEMZÕK: 
Hálózati tápáram ellátás: AC 230V 50Hz, áramfogyasztás 
4 W az óraidõ tároló funkcióhoz: 
2 db mikro (R03) elem (nem szállítjuk vele)  
RÁDIÓ: FM 87.5-108 MHz 
KH 522-1620 kHz 
 
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK