Информационное Руководство для Prexiso iC4 Laser rangefinder Reading range (max.) 20 m 794966

Модели
794966
Скачать
Страница из 1
Dotyczy urządzeń zawierających jednostkę emitującą promieniowanie laserowe 
Uwaga! Promieniowanie laserowe, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa! 
 
 
 
W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 
bezpieczeństwa producent nie ponosi odpowiedzialności 
- Podczas użytkowania urządzenia laserowego należy uważać, aby wiązki lasera nie kierować w stronę 
ludzi, zwierząt i przedmiotów odbijających światło. 
- Promieniowanie laserowe może być niebezpieczne, jeśli promień lasera lub jego odbicie  
dostanie się do nieosłoniętych oczu. W związku z tym przed użyciem sprzętu laserowego  
zapoznaj się z przepisami prawnymi i instrukcją obsługi takiego urządzenia laserowego.  
- Nigdy nie patrz w kierunku promienia lasera i nie kieruj go w stronę ludzi ani zwierząt.  
Promieniowanie laserowe może poważnie uszkodzić wzrok.  
- W przypadku gdy promieniowanie laserowe dotrze do oczu, natychmiast je zamknij i  
odwróć głowę od promienia lasera.  
- W przypadku podrażnienia oczu przez promieniowanie laserowe przerwij wykonywanie  
czynności, które mogą narazić na wystąpienie niebezpieczeństwa, takie jak prace z maszynami, prace na 
wysokościach lub w pobliżu wysokiego napięcia. Ponadto nie obsługuj żadnych pojazdów aż  
do całkowitego ustąpienia podrażnienia.  
- Nie kieruj promienia lasera na lustra ani inne odblaskowe powierzchnie. Niekontrolowany  
odbity promień może dotrzeć do ludzi lub zwierząt.  
- Nigdy nie otwieraj urządzenia. Ustawienia i konserwację może wykonać wyłącznie  
wykwalifikowany fachowiec znający potencjalne zagrożenia. Nieprawidłowo wykonane  
zmiany mogą wywołać niebezpieczne promieniowanie laserowe.  
- Produkt posiada laser klasy 2.