Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 96
17
SQT0375 (EST)
Ettevalmistused
 
 Info video salvestamise ja mälukaardi kiiruseklassi kohta
Vajalik mälukaart varieerub video [Rec Format ehk salvestusvormingu] (    38) 
ja [Rec Quality ehk salvestuskvaliteedi] (     38) sätetest sõltuvalt. Kasutage 
allpool näidatud SD-kiiruseklassile või UHS-kiiruseklassile vastavat mälukaarti. 
Kontrollige SD-kiiruseklass üle mälukaardi etiketilt või muudest mälukaardiga 
seotud materjalidest. 
[Rec Format 
ehk 
salvestusvorming]
[AVCHD]
Kõik
Klass 4 või kiirem
    
[MP4]
FHD/HD/VGA
[MP4]
4K
UHS-kiiruseklass 3
 • Värskeim info:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 
(See sait on ainult ingliskeelne.)
 Mälukaardi vormindamine (algväärtustamine)
Vormindage mälukaart enne kaameraga piltide salvestamist. Kuna pärast 
vormindamist ei saa enam andmeid taastada, varundage kindlasti vajalikud 
andmed enne mälukaardi vormindamist. 
1
Kasutage menüüd (    20).
 →  [Setup ehk seadistamine] → [Format ehk vormindamine]
 •lmub kinnituskuva. [Yes ehk jah] valimisel käsk täidetakse.
 Salvestusmahu suunised (fotod/salvestusaeg)
 
Salvestusmaht (fotod)
Kuvasuhte sättel [4:3] ja [Quality ehk kvaliteedi] sättel [   ]
[Picture Size ehk 
pildi suurus]
L (12.5M)
2200
8820
[Rec Quality ehk 
salvestuskvaliteet] Kiiruseklass
Etiketi näide
             16 GB                               64GB