Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 96
21
SQT0375 (EST)
Põhifunktsioonid
 
Ühest menüüst teise lülitumine
Näide: [Rec ehk salvestamise] menüüst [Setup ehk seadistamise] 
menüüsse lülitumine
  
1
Vajutage
2
Vajutage         menüü valikuikooni[      valimiseks.
 
 ]
 
3
Vajutage [MENU/SET].
 •Valige ja seadistage menüüelement.
 
Kuvatavad menüüd ja menüüelemendid varieeruvad režiimist sõltuvalt.
 
Seadistamismeetodid varieeruvad menüüelemendist sõltuvalt.
 
Sageli kasutatud menüüde kiiresti avamine 
(Quick Menu ehk kiirmenüü)
Kiirmenüü tagab lihtsa juurdepääsu mõnedele menüüelementidele nende 
seadistamiseks.
 •Salvestamise ajal kuvatavad menüüelemendid ja sätted varieeruvad 
   salvestusrežiimist ja sätetest sõltuvalt.
1
Vajutage [Q.MENU] kiirmenüü avamiseks.
2
Keerake juhtketast menüüelemendi valimiseks ja 
vajutage     või    .
 •Menüüelemendi saab valida ka         vajutades.
 
3
Keerake juhtketast sätte valimiseks.
 •Sätte saab valida ka         vajutades. 
 
4
Vajutage [Q.MENU] kiirmenüü sulgemiseks.
 Juhtnuppudele sageli kasutatud funktsioonide määramine
(Funktsiooninupud)
Funktsiooninuppudele saab määrata sageli kasutatud funktsioone.
1
Kasutage menüüd.
 →   [Custom ehk kohandatud] → [Fn Button Set ehk 
 
2
Vajutage        selle funktsiooninupu valimiseks, millele soovite 
funktsiooni määrata, ja vajutage siis [MENU/SET].
 
3
Vajutage         määratava funktsiooni valimiseks ja vajutage siis 
[MENU/SET].
 
• Elemente saab valida ka juhtketast keerates.
funktsiooninupu seadistamine]