Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
332
SQW0031
Diğer
Kullanırken dikkat edilecek noktalar ve notlar
Bu ürün bünyesinde aşağıdaki yazılımları barındırır:
(1)  Panasonic Corporation tarafından bağımsız olarak veya Panasonic Corporation için 
geliştirilmiş yazılım,
(2)  üçüncü partilerin sahip olduğu ve Panasonic Corporation’a lisanslı yazılım ve/veya,
(3)  açık kaynak yazılım
(3) sınıfına giren yazılım, faydalı olması ümidiyle 
ancak HİÇBİR GARANTİ VERİLMEDEN, SATILABİLİRLİK veya BELLİ BİR AMACA 
UYGUNLUK ile ilgili zımni garanti dahi olmadan dağıtılmıştır. 
[MENU/SET] → [Ayarlar] → [Versiyon göst.] → [Yazılım bilgileri] öğelerini seçerek 
görüntülenebilen ayrıntılı hüküm ve koşullara bakın.
Eski Ekipman ve Bataryaların İşlenmesi
Sadece geri dönüşüm sistemleri olan Avrupa Birliği ve ülkeleri için geçerlidir.
AEEE yönetmeliğine uygundur. Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler 
üzerindeki bu semboller kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin ve 
pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eder.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması için bu atıkları 
lütfen yasayla belirlenmiş olan uygun toplama merkezlerine teslim ediniz.
Bu atıkların doğru işlenmesiyle, değerli kaynakların korunmasına ve 
insan sağlığı ve çevreye olası negatif etkilerinin engellenmesine yardımcı 
olabilirsiniz.
Atıkların toplanması ve geri dönüşümü için detaylı bilgi için lütfen bağlı 
olduğunuz yerel yönetimlerle iletişime geçiniz.
Atıkların atılmasıyla ilgili yanlış uygulamalar yasayla belirlenmiş olan 
cezalara sebebiyet verebilir.
Batarya sembolü notu (alttaki sembol):
Bu sembol, kimyasal bir sembol ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bu 
durumda ilgili kimyasal Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum 
sağlanır.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur