Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
115
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
När du använder [AFF], [AFC]
 
Fokuseringen kan ta tid om zoominställningen plötsligt ändras från max. W till max. T, 
eller om du plötsligt flyttar dig närmare motivet från ett relativt stort avstånd. 
 
Tryck ner avtryckaren halvvägs igen om det är svårt att fokusera på motivet.
 
När avtryckaren trycks ner halvvägs kan det se ut som att det förekommer skakningar 
på skärmen.
 
Om ett motiv är otillräckligt belyst vid användning av [AFF] eller [AFC], utför kameran samma 
fokuseringsåtgärd som [AFS]. I det här fallet växlar indikatorn på skärmen till gult [AFS].
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Kameran justerar fokus genom att använda [AFS] i följande fall:
 •Vid fotografering av panoramabilder
Ändra [AF-läge]
Bildtagningsläge: 
Det här medger att den fokusmetod som passar bäst avseende fotografens läge och 
antalet motiv.
1
Tryck på knappen [   ] (   )
2
Tryck på     för att välja autofokusläget och tryck på 
[MENU/SET]
 •Om du trycker på   när [   ], [   ], [   ], eller [   ] är valt, visas 
inställningsskärmen för AF-område. Information om användning 
av inställningsskärmen för AF-område finns på 
.
 
Autofokusfunktionen är fast inställd på [   ] (1-fältsfokusering) i följande fall:
 •När bildeffekten (filter) är inställd på ([Miniatyr effekt])
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Kan inte ställa in på [   ] (punktfokusering) i följande fall:
 •När [AFS/AFF/AFC] 
 är inställt på [AFF] eller [AFC]