Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
116
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Ta bilder på människor framifrån   (ansikts-/ögonavkänning)
Kameran identifierar automatiskt ansikte och ögon på motivet. Kameran justerar fokus 
och exponering efter det öga som är närmast kameran med hjälp av ansiktet (när 
[Mätningsläge] är inställt på [   ] (multimätning)).
 •Kameran kan identifiera upp till 15 ansikten. Kameran kan endast identifiera ögonen i 
de ansikten som fokus ska ställas in på. 
När kameran identifierar ett ansikte visas det AF-område och 
de ögon som ska användas för fokuseringen.
Gult:  När avtryckaren trycks ner halvvägs blir ramen grön när 
kameran har fokuserats.
Vitt:  Visas när fler än ett ansikte har identifierats. Andra 
ansikten som är på samma avstånd som de ansikten som 
finns inom det gula AF-området fokuseras också.
Öga som används för 
fokusering
 
Vilket AF-område och vilka ögon som ska användas för fokusering kan ändras. 
 
Om [Mätningsläge] ställs in på [   ] (multimätning) när [   ] (ansikts-/ögonavkänning) väljs, 
justerar kameran exponeringen utifrån motivets ansikte. 
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Om ansiktet inte kan identifieras pga. förhållandena, t.ex. om motivet rör sig för snabbt, växlar 
AF-lägesinställningen till [   ] (49-områdesfokusering).