Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
120
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder med autofokus
Fastställd position för fokusering   (1-fältsfokusering) / 
 (punktfokusering)
 (1-fältsfokusering)
Fokuserar på AF-området i mitten av bilden. (Rekommenderas när det är svårt att 
fokusera)
 •AF-områdets position och storlek kan ändras. 
(→121)
Låsa fokus
Om motivet du vill ha inte är i mitten följer du stegen 
nedan. (Endast om [AFS/AFF/AFC] är inställt på [AFS])
Fokussymbol
( När fokus är justerat: lyser
När fokus inte är justerat: blinkar)
AF-område
( När fokus är justerat: grönt
När fokus inte är justerat: rött)
1
Justera fokus efter motivet
Rikta in 
AF-området mot 
motivet
Tryck in halvvägs
2
Flytta sedan kameran till önskat läge
Tryck in helt
 (punktfokusering)
Möjliggör mer precis fokusering på en mindre punkt än [   ] (1-fältsfokusering).
 
Du kan ställa in fokuspositionen med hjälp av den förstorade skärmbilden. 
 
Tryck in avtryckaren halvvägs för att visa en förstorad skärmbild av fokuspositionen. 
 
Du kan ställa in en tidsgräns för den förstorade skärmbilden med [Zoompunkt AF-tid] i [Anpassad]-
menyn. 
 
Om [   ] (punktfokusering) är valt vid inspelning av rörliga bilder, ändras inställningen till 
[   ] (1-fältsfokusering).
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Kan inte ställa in på [   ] (punktfokusering) i följande fall:
 •När [AFS/AFF/AFC] 
 är inställt på [AFF] eller [AFC]