Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
23
SQW0034
Förberedelser
Ladda batteriet
Spela in rörliga bilder (med användning av displayen)
[Inspelningsformat]
[AVCHD]
[MP4]
[MP4]
[Insp.kvalitet]
[FHD/17M/50i]
[FHD/20M/25p]
[4K/100M/25p]
Tillgänglig inspelningstid
Ca 125 min
Ca 135 min
Ca 90 min
Verklig tillgänglig inspelningstid
*
Ca 60 min
Ca 65 min
Ca 45 min
*
  Den tid som faktiskt kan spelas in om kameran flera gånger stängs av och sätts på, inspelning 
startas och stoppas samt zoomen används.
 
Inspelningsförhållanden
 •Temperatur 23 °C, relativ luftfuktighet 50%RH
 
Rörliga bilder i [AVCHD]-format:
Inspelningen stoppar efter 29 minuter och 59 sekunders kontinuerlig inspelning.
 
Rörliga bilder med filstorleken inställd på [FHD], [HD] eller [VGA] i [MP4]-format:
Inspelningen stoppar efter 29 minuter och 59 sekunders kontinuerlig inspelning, eller när filstorleken 
överstiger 4 GB.
 •Eftersom filstorleken blir större med [FHD] stoppar inspelningen innan 29 minuter och 
59 sekunder i det här läget.
 
Rörliga bilder med filstorleken inställd på [4K] i [MP4]-format:
Inspelningen stoppar efter 15 minuters kontinuerlig inspelning. (Du kan fortsätta spela in utan 
avbrott även om filstorleken överstiger 4 GB, men filen med de rörliga bilderna sparas och spelas 
upp som separata filer.)
Visa bilder (med användning av displayen)
Visningstid 
Ca 260 min
 
Batteritiden och hur många bilder som kan tas är beroende av miljön och förhållandena på 
platsen.
Under t.ex. följande förhållanden minskar användningstiden och antalet bilder som kan tas.
 •Vid låga temperaturer, t.ex. vid skidåkning vintertid.
 •Om blixten och zoomen används många gånger.
 
Om den tillgängliga batteriströmmen går ner markant närmar sig batteriet slutet på sitt bruksliv. 
Köp ett nytt batteri.