Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
242
SQW0034
Wi-Fi
Visa stillbilder på en TV
Du kan visa stillbilder på en TV som är kompatibel med en DLNA-certifierad 
visningsenhet för digitala media (DMR).
Förberedelser
Ställ in TV:n på DLNA-vänteläge.
 •Läs bruksanvisningen för din TV.
1
Ställ in menyn
 → [Ny anslutning] → [Uppspelning på TV]
2
Välj [Via nätverk] eller [Direkt] för att ansluta 
3
Välj den enhet du vill ansluta till
 •Skärmen visas när anslutningen har upprättats.
4
Ta eller visa stillbilder på den här enheten
 •Tryck på [Wi-Fi]-knappen om du vill ändra inställningarna eller koppla från. 
(Anslutningen kan också stängas genom att trycka på 
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → 
[Wi-Fi-funktion] → [Ja].)
 
Om bilderna visas på en TV med användning av den trådlösa anslutningen visas de inte i 
4K-upplösning. Anslut den här enheten till TV:n med HDMI-microkabeln för att visa bilder i 
4K-upplösning. 
 
När en TV ansluts till den här enheten kan TV-skärmen tillfälligt återgå till det läge den hade innan 
anslutningen. Bilderna visas igen när du tar eller visar en bild.
 
Även om [Effekt] och [Ljud] är inställt på den här enheten, är de här inställningarna avaktiverade 
när bilderna visas på en TV vid visning av bildspel.
 
Det kan ta ett tag att upprätta den trådlösa anslutningen eller så går det inte att ansluta alls, 
beroende på avståndet mellan den här enheten och TV:n.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Uppspelning av rörliga bilder, visning av panoramabilder och kontinuerlig visning av bildgrupper, 
kan inte visas på en TV.
 
Under multibild-/kalendervisning visas inte bilderna som kan ses på skärmen på den här enheten 
på TV:n.