Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
252
SQW0034
Wi-Fi
Använda webbtjänster
 
Bilder kan innehålla personlig information som kan användas för att identifiera användaren, 
t.ex. en titel, tid och datum när bilden togs eller plats där bilden togs. Kontrollera denna 
information innan du överför bilder till webbtjänster.
 
Panasonic ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av en läcka, förlust m.m. av 
bilder som har överförts till webbtjänster.
 
Radera inte bilderna från den här kameran när du överför bilder till webbtjänsten, inte 
ens efter att överföringen har slutförts, utan att kontrollera att de har överförts korrekt till 
webbtjänsten. Panasonic ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av att bilder 
som sparats på enheten raderas.
 
Bilder som har överförts till en webbtjänst kan inte visas eller raderas med den här kameran. 
Kontrollera bilderna genom att gå till webbtjänsten med din smarttelefon eller på din dator.
 
Om överföringen av bilderna misslyckas skickas ett e-postmeddelande med en beskrivning av 
felet till e-postadressen som har registrerats på ”LUMIX CLUB”.
Registrera webbtjänsten till ”LUMIX CLUB”
När bilder skickas till en webbtjänst måste den webbtjänst som används vara registrerad 
med ”LUMIX CLUB”.
 •Se avsnittet ”FAQ/Contact us” på följande webbplats för mer information om kompatibla 
webbtjänster. 
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Förberedelser
Se till att du har skapat ett konto på den webbtjänst du vill använda och ha inloggningsinformationen 
tillgänglig.
1
Anslut till webbplatsen för ”LUMIX CLUB” på en smarttelefon eller dator
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2
Ange din inloggningsinformation för ”LUMIX CLUB” och logga in på tjänsten
3
Registrera din e-postadress på ”LUMIX CLUB” om du inte redan gjort det
4
Välj vilken webbtjänst du vill använda och registrera den
 •Följ anvisningarna på skärmen för att registrera tjänsten.