Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
270
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
Inställningar för att skicka bilder
När du skickar bilder väljer du först [Ny anslutning] och sedan 
vilken metod du vill använda för att skicka bilderna. 
När du har upprättat anslutningen kan du också ändra 
inställningarna för överföringen, till exempel vilken bildstorlek 
som ska skickas.
[Skicka bilder under inspelning]
Du kan skicka bilden automatiskt till en specifik enhet varje gång du tar en bild.
 
[   ] visas på bildtagningsskärmen vid anslutning med [Skicka 
bilder under inspelning], och [   ] visas medan filerna skickas. 
 
Om du stänger av kameran innan överföringen har slutförts eller 
om du stänger av Wi-Fi-anslutningen, eller i en liknande situation, 
kommer filer som inte har skickats inte skickas igen.
 
Du kanske inte kan radera filer eller använda menyn [Spela] under 
överföringen.
1
1
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Rörliga bilder kan inte skickas.
[Skicka bilder som är lagrade i kameran]
Du kan välja och skicka inspelade bilder.
 
Information om inställningarna [Favorit] eller [Utskriftsinst.] i menyn [Spela] skickas inte.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Vissa bilder som tagits med en annan kamera kanske inte kan skickas.
 
Bilder som har ändrats eller redigerats på en dator kanske inte kan skickas.