Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
272
SQW0034
Wi-Fi
[Wi-Fi-inst.]
Konfigurera inställningarna som krävs för Wi-Fi-funktionen.
[Wi-Fi-inst.] kan inte ändras medan enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk.
1
Ställ in menyn
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-inst.] → Önskad inställning
Funktion
Beskrivning
[LUMIX CLUB]
Skapa eller ändra inloggnings-ID 
för ”LUMIX CLUB”.
 •För mer information 
.
[Datoranslutning]
Du kan ställa in 
arbetsgruppen.
Du måste ansluta till samma arbetsgrupp som måldatorn när du 
skickar bilder till datorn. 
(Standardinställningen är ”WORKGROUP”)
[Ändra namn arbetsgrupp]: 
Ange arbetsgruppen på den anslutna datorn. Stäng menyn när du 
har ändrat inställningarna.
[Återställ till standard]: 
Återställer inställningarna till standardinställningar. En 
bekräftelseskärm visas. Åtgärden utförs när du väljer [Ja]. 
Stäng menyn när du är klar.
 •Se ”Ange text” 
 för mer information om hur du anger text.
 •För att använda med en dator med standardinställningar behöver 
du inte ändra arbetsgruppen.
[Enhetens namn]
Ändra namn på den här 
enheten.
  Tryck på [DISP.]-knappen
  Ange önskat enhetsnamn
 •Se ”Ange text” 
 för mer information om hur du anger text.
 •Du kan använda upp till 32 tecken.
[NFC-användning]
Ställer in NFC-funktionen.
[ON]: NFC-funktionen fungerar.
[OFF]
[Pek-delning]
Ställ in vilken åtgärd som 
ska utföras när en trådlös 
anslutning upprättas med 
användning av NFC-funktionen.
[ON]:  Om en trådlös anslutning upprättas med användning av 
NFC-funktionen under visning av en bild, överförs bilden 
(1 bild).
[OFF]