Panasonic DMC-LX100 操作指南

下载
页码 332
273
SQW0034
Wi-Fi
[Wi-Fi-inst.]
Funktion
Beskrivning
[Wi-Fi-lösenord]
För att förhindra att Wi-Fi-
funktionen används felaktigt 
eller av en tredje part och för 
att skydda sparad personlig 
information, rekommenderar 
vi att du skyddar Wi-Fi-
funktionen med ett lösenord.
Om du ställer in ett lösenord kommer skärmen för inmatning av 
lösenord att visas automatiskt när Wi-Fi-funktionen används.
[Inställning]:
Ange ett valfritt lösenord bestående av 4 siffror. Stäng menyn när 
du har ändrat inställningarna.
[Radera]:
En bekräftelseskärm visas. Åtgärden utförs när du väljer [Ja]. 
Stäng menyn när du är klar.
 •Mer information om hur du anger tecken finns i ”Ange text” 
.
 •Gör en kopia av lösenordet. Om du glömmer lösenordet kan du 
återställa det med [Rensa Wi-Fi-inst.] i [Inst.]-menyn, men då kommer 
även andra inställningar att återställas. (förutom [LUMIX CLUB])
[Nätverksadress]
Visar MAC-adressen och 
IP-adressen för den här 
enheten.
 •En ”MAC-adress” är en unik adress som används för att 
identifiera nätverksutrustningen.
 •”IP-adressen” avser det nummer som identifierar en dator 
som är ansluten till ett nätverk som Internet. Vanligtvis tilldelas 
hemadresser automatiskt genom en DHCP-funktion, till exempel 
en trådlös åtkomstpunkt. (Exempel: 192.168.0.87)