Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
77
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder med automatiska inställningar  [Intelligent auto]-läge
Använda blixten (medföljer/tillval)
1
Stäng av kameran
2
Ta bort locket till tillbehörsskon
3
Sätt fast blixten
4
Slå på kameran och blixten
För mer information 
.
 
Blixt
När [ON/OFF]-knappen för blixten (medföljer/tillval) ställs in på [OFF], är blixten inställd 
på [   ] (Forcerad blixt Av). När [ON/OFF]-knappen ställs in på [ON], är blixten inställd 
på [   ] (Auto).
När blixten är aktiverad ställer kameran automatiskt in [   ], [   ] (Auto/Röda ögon-
reducering), [   ] eller [   ] utifrån vilken typ av motiv och ljusstyrka det är.
 
Om [   ] eller [   ] visas, aktiveras funktionen [Inga röda ögon] så att röda ögon och bilddata 
korrigeras automatiskt.
 
Om [   ] eller [   ] väljs används en längre slutartid.
Tillgängliga menyer
Du kan endast ställa in följande menyer.
Meny
Funktion
[Insp]
[Bildstorlek] / [Kvalitet] / [AFS/AFF/AFC] / [Bildfrekvens] / [Självutlösare] / 
[iNattfotografering] / [iHDR] / [Time lapse foto] / [Stop Motion Animering] / 
[Ansiktsigenk.]
[Film]
[Inspelningsformat] / [Insp.kvalitet] / [AFS/AFF/AFC]
[Anpassad]
[Tyst läge] / [Riktlinjer] / [Visa återstående]
[Inst.]
Alla menyalternativ kan ställas in.