Panasonic DMC-LX100 操作指南

页码 332
91
SQW0034
Bildeffekter (filter)
Ta bilder med användning av bildeffekter  (filter)
Justera bildeffekterna efter önskemål
Du kan enkelt justera inställningsförhållandena (som grader och färg på en effekt) för 
bildeffekterna efter egna önskemål.
1
Tryck på   för att visa inställningsskärmen
2
Vrid på vridreglaget för att justera 
inställningsförhållandena för bildeffekterna
 •Vilka inställningar som kan justeras varierar beroende på vald 
bildeffekt. Se ”Alternativ som kan ställas in” för motsvarande 
bildeffekt.
 •Tryck på [MENU/SET] för att återgå till bildtagningsskärmen.
 •När bildeffekter väljs visas [   ] på skärmen.
 •Om du inte vill ändra aktuell inställning väljer du 
nivåinställningens mittläge (standard).
Ta två stillbilder med respektive utan bildeffekt 
([Sam. insp. m/u filter])
Två stillbilder kan tas samtidigt genom att trycka ner avtryckaren en gång; en med 
effekter och en utan effekter.
 → 
 [Insp] → [Sam. insp. m/u filter]
Inställningar: [ON] / [OFF]
 •Om [ON] är inställt tar kameran en stillbild med användning av angiven effekt och sedan en stillbild 
utan effekter.
 •En stillbild som tas utan effekter har samma menyinställningar som när bildeffekterna (filter) 
användes. Följande inställningar är låsta.
 
– Vitbalans: [AWB] (Finjusteringar kan inte göras.)
 
– [i.dynamisk]: [OFF]
 •När bilden har tagits visar [Auto återvisn.] endast stillbilden med de aktuella effekterna.
 
Om den här funktionen ställs in på [ON] avaktiveras bildsekvens, autogaffling, formatgaffling, 
vitbalansgaffling, [Time lapse foto], [Stop Motion Animering] och tagning av panoramabilder.
 
Den här funktionen är inaktiverad vid inspelning av rörliga bilder.