Panasonic DMC-TZ40 操作指南

下载
页码 36
 
• App Store on firma Apple Inc teenindusmärk.
 
• Android ja Google Play on firma Google Inc kaubamärgid või registreeritud
   kaubamärgid.
 
• Wi-Fi CERTIFIED logo on alliansi Wi-Fi Alliance sertifitseerimismärk.
 
• Wi-Fi Protected Setup on alliansi Wi-Fi Alliance märk.
 
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “WPA” ja “WPA2” on alliansi
   Wi-Fi Alliance märgid või registreeritud märgid.
 
• DLNA, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED on alliansi Digital Living Network 
   Alliance kaubamärgid, teenusemärgid või sertifitseerimismärgid.
 
• Selles tootes on kasutusel “DynaFont” firmalt DynaComware Corporation. 
   DynaFont on firma DynaComware Taiwan Inc registreeritud kaubamärk.
 
• Muud selles kasutusjuhendis nimetatud nimed, firmanimed ja tootenimed 
   on tavaliselt vastava firma registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2013
EU