NewOne CR135 用户手册

下载
页码 3
 
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 
 
Ébresztőrádió óraidő kivetítéssel, URH, KH, 
Fekete, New One CR 135
 
Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót gondosan a készülék 
üzembe helyezése elõtt.  
 
A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE: 
1. 
LED-es kijelzõ 
2. 
Óraidõ kivetítõ 
3. 
URH kábelantenna 
4. 
Hangszóró 
5. 
Hálózati kábel 
6. 
AUX bemenet (LINE IN) 
7. 
ROTATE : a kivetített óraidõ forgatása 
8. 
Rádióadók keresése és tárolása 
9. 
Óraidõ beállítás, memória 
10. 
"HR" gomb Órák beállítása, számok csökkentése  
11. 
"MIN" gomb Percek beállítása  számok növelése 
12. 
PROJECTION: kivetítõ be-/kikapcsolása  
13. 
A készülék be-/kikapcsolása 
AUX: az URH, KH vagy AUX mód beállítása  
14. 
Nap funkció 
Elalvás idõzítõ  (elalvás zenével) 
15. 
Hangerõ csökkentés  2. sz. riasztás 
16. 
Hangerõ fokozás   1. sz. riasztás 
17. 
DIMMER: kijelzõ világítás szabályozása 
SNOOZE: ébresztés ismétlés idõközökkel 
18. Elemtartó 
 
TÁPÁRAMELLÁTÁS 
Hálózati áramellátás: 230V     50 Hz 
Tároló funkció az óraidõhöz: 2 db R03 mikroelem (nem szállítjuk 
vele) 
Alkáli elemek alkalmazását ajánljuk.  A készülék optimális 
mûködése érdekében  az elemek 6 hónaponként cserélendõk.  
 
1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati dugaszoló aljzathoz. 
2. Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe. Csak a gyártó 
által megadott elemeket alkalmazzon.  Figyeljen a helyes 
polaritásra az elemek berakásakor (lásd az elemtartó jelöléseit). 
A helytelen polaritással történõ berakás tönkreteheti a készüléket. 
Ne próbáljon hagyományos, nem újratölthetõ elemet feltölteni. 
Túlmelegedhet és felrobbanhat.  
Az elemek akkor cserélendõk, ha: a hangerõ csökken, vagy a 
hangzás mûködés közben nem tiszta.  
FIGYELEM: Ha az elemek nincsenek helyesen betéve, 
robbanásveszély áll fenn.  Kizárólag azonos vagy azonos értékû 
elemtípusokat használjon.  
TÁROLÓ RENDSZER:  Az elemek élettartamának hosszabbítása 
érdekében a kijelzõ automatikusan kikapcsolódik.  Ennek ellenére 
szükségessé válhat a pontos óraidõ újbóli beállítása áramkiesés 
után.  Ha az elemtartóba nincs elem betéve, egy esetleges 
áramkiesés után a kijelzõn "0:00" jelenik meg villogva, és jelzi a 
felhasználónak, hogy az óraidõt újból be kell állítani.  
 
Az óraidõ beállítása 
1. Tartsa készenléti módban a 
 gombot nyomva: a kijelzés 
villog.  Állítsa be az óra értéket a  HR.. gombbal 
Állítsa be a percek értékét a MIN.. gombbal.  2. Nyomja meg 
ismét a 
 gombot, a beállítás jóváhagyásához.  
MEGJEGYZÉS: 
- Ha a beállítás folyamán 5 másodpercen belül nem nyomnak egy 
gombot sem, akkor automatikusan az aktuális kijelzés tárolódik.  
A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA 
Nyomja meg készenléti (Standby) módban egyszer a 
 
gombot a készülék bekapcsolásához.  Ha ezt a 
 gombot 2 
másodpercig nyomva tartja, a készüléket kikapcsolja.  
 
RÁDIÓHALLGATÁS 
A frekvenciasáv beállítása 
Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, nyomja ismételten a 
 gombot, az URH vagy KH mód beállításához. A megfelelõ 
szimbólum felvillan.  
Kézi adókeresés 
1. Válassza ki a kívánt rádióadót a  
 vagy      gombbal. 
 
2. Használja a     vagy      forgókereket, a hangerõ beállítására.  
3. Ha a rádiót nem akarja tovább hallgatni, tartsa nyomva a 
 
gombot 2 másodpercig nyomva, ekkor a készülék kikapcsolódik.  
 
Automatikus adókeresés 
Tartsa a   /    gombokat kb. 2 másodpercig nyomva a keresés 
indítására az egyik irányban.  Az automatikus adókeresési funkció 
az erõs jelet adó állomásokat ismeri fel.  Gyenge jelet sugárzó 
adókat kézzel kell beállítani.  
MEGJEGYZÉS: Az adókeresés alatt a hang automatikusan 
kikapcsolódik.