Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
12
SQW0034
Före användning
Före användning
 
Hantering av kameran
Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, våld eller hårt tryck.
 
Undvik att använda kameran under följande förhållanden, som kan skada 
linsen, displayen, sökaren eller kamerahuset. Det kan också leda till att fel 
uppstår i kameran eller att kameran inte går att använda.
 •Tappa eller slå kameran mot en hård yta
 •Trycka hårt på linsen eller displayen
Kameran är inte damm- eller stänktålig och inte heller vattentät.
Undvik att använda kameran på platser med mycket damm eller 
sand eller där vatten kan komma i kontakt med kameran.
 
Undvik att använda kameran under följande förhållanden, då det finns risk 
att sand, vatten eller främmande material kan komma in i kameran via 
linsen eller öppningar omkring knapparna. Var särskilt försiktig eftersom 
detta kan skada kameran så att den kanske inte går att reparera.
 •På mycket dammiga eller sandiga platser
 •I regnet eller vid en strand, där kameran kan utsättas för vatten
 
Kondens (linsen, displayen eller sökaren immar igen)
 
Kondens kan uppstå när kameran utsätts för plötsliga förändringar i 
temperatur eller fuktighet. Undvik dessa förhållanden eftersom de kan 
smutsa ned linsen, displayen eller sökaren, orsaka mögel eller skada 
kameran. 
 
Om kondens uppstår stänger du av kameran och väntar i cirka två timmar 
innan du använder den igen. När kameran har anpassat sig till den 
omgivande temperaturen försvinner imman naturligt.
 
Ta alltid en testbild först
Före viktiga händelser där du ska använda kameran (till exempel vid bröllop) ska du 
alltid ta en testbild för att säkerställa att bilder och ljud kan tas och spelas in ordentligt. 
 
Ingen kompensation för missade bilder
Vi kan inte kompensera för missade bilder där tekniska problem med kameran eller 
kortet förhindrade fotograferingen eller inspelningen.
 
Observera noggrant upphovsrättslagarna
Användning av tagna bilder med upphovsrättsskyddat innehåll för annat än personligt 
bruk är förbjuden enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Inspelning av visst material 
kan även vara begränsat vid personlig användning.
 
Se även ”Varningar och kommentarer”