Panasonic DMC-LX100 Bedienungsanleitung

Seite von 332
271
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
Ändra inställningarna för att skicka bilder
När du har upprättat anslutningen kan du trycka på [DISP.]-knappen om du vill ändra 
inställningarna för överföringen, till exempel vilken bildstorlek som ska skickas.
Funktion
Beskrivning
[Storlek]
Ändra storlek på bilden som ska skickas.
[Ursprunglig] / [Auto]
*
1
 / [Ändra]
 •Om du väljer [Auto] avgörs bildstorleken av förhållandena på 
destinationen.
 •Bildstorleken kan väljas för [Ändra] från [M], [S], eller [VGA]. 
Bildformatet ändras inte.
[Filformat]
*
2
[JPG] / [RAW+JPG] / [RAW]
[Radera positionsdata]
*
3
Välj om du vill radera platsinformationen från bilderna innan du 
skickar dem.
[ON]:   Radera platsinformationen och skicka sedan.
[OFF]:  Behåll platsinformationen och skicka.
 •Den här funktionen raderar bara platsinformationen från de bilder 
som är inställda för att skickas. (Platsinformationen kommer inte 
att raderas från de ursprungliga bilderna som sparas i den här 
enheten.)
[Molngräns]
*
4
Du kan välja om du vill skicka bilder eller inte när det inte längre 
finns något ledigt utrymme i molnmappen.
[ON]:   Skicka inte bilder.
[OFF]:  Ta bort de äldsta bilderna och skicka sedan nya.
*
1
 Endast tillgänglig när destinationen är inställd på [Webbtjänst].
*
2
  Endast tillgänglig när destinationen är inställd på [Dator].
*
3
  Endast tillgänglig när destinationen för [Skicka bilder som är lagrade i kameran]är inställd på 
[Molnsynkroniseringstjänst] eller [Webbtjänst].
*
4
 Endast tillgänglig när destinationen är inställd på [Molnsynkroniseringstjänst].