AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Українська
63
Посібник користувача
Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось, що ви будете задоволені його можли-
востями.
Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціально відмічені. Для запобігання нещасних 
випадків та пошкоджень приладу обов’язково притримуйтесь цих вказівок.
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Попереджує про загрози для Вашого здоров’я та вказує на можливі ризики травм.
 УВАГА.
Вказує на можливі загрози для приладу або інших предметів.
 ПРИМІТКА. 
Виділяє підказки та інформацію для Вас.
Загальні вказівки
Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з 
експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі 
можливості, з картонною коробкою і внутрішньою упаковкою. У разі, що прилад буде 
передано третім особам, слід передавати його разом з цією інструкцією з експлуата-
ції.
•  Використовуйте цей пристрій для приватних цілей і за призначенням. Пристрій не
призначений для комерційного використання. 
•  Адаптер живлення призначено лише для використання у сухому середовищі.
•  Упевніться, що вихідна напруга, струм і полярність адаптера живлення відповіда-
ють номінальним технічним характеристикам!
•  Не торкайтеся адаптера живлення руками!
•  Від’єднуйте пристрій від мережі, якщо він не використовується, під час
під’єднання приладь, під час чищення і в разі несправностей.
•  Регулярно перевіряйте пристрій і кабель на наявність пошкоджень. Не вмикайте
пристрій, якщо виявлено пошкодження.
•  Використовуйте лише оригінальні деталі.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard