WENKO Gel dehumidifier 50 m² Blue-white 451013051 Merkblatt

Produktcode
451013051
Seite von 2
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Položte přístroj na rošt a nad nějakou nádobu pro zachycení zkondenzované vlhkosti. Pak na přístroj 
nasaďte kryt z umělé hmoty. Nyní začíná odvlhčovací postup. Pečlivě a přesně se přesvědčte o 
probíhajícím postupu odvlhčování, zda dochází na začátku odvlhčovacího procesu ve velmi vlhkém 
okolním prostředí ke spotřebovávání krystalků chemikálií a zda toto ubývání chemických prostředků 
rychle pokračuje při uplynutí jednotlivého týdenního intervalu a zda se při funkci zmenšuje množství 
těchto chemických krystalů. Podle nejnovějších poznatků není pohlcovací schopnost zbytků 
z původního množství původních chemických krystalů  vůbec ovlivněna tím to zbytkem. Vzdušná 
vlhkost je nadále pohlcována těmito krystaly a je soustřeďována jako zkondenzovaná voda a 
odkapává do nádoby, přistavené pod odvlhčovací zařízení. Viz. následující vysvětlující detailní 
obrázek.   
 
Obrázek odvlhčovacího zařízení a jeho funkce:  
 
Dovnitř proudí zápach a vlhkost  
2 kg granulátu pohlcuje vlhkost 
Pod odvlhčovačem je nádoba pro zachycení zkondenzované vlhkosti                                                                   
 
 
                                                                             
                                
                                               
                                                                               
                                                                          
          
                                       
Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronics. 
Návod odpovídá technickému stavu při tisku. 
Změny vyhrazeny ! 
                                            05/2005                                        Doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
1. Před zapnutím činnosti přístroje: 
Vlhkost a plesnivina okolního prostředí 
 
2.  Krystalická látka pohlcuje vlhkost. 
 
3. Po 
ukončení činnosti přístroje: 
Suché a čerstvé okolní prostředí  
 
Důležité upozornění:  
Pokud je vlastní zařízení uzavřeno v ochranné folii, tak si účinná látka 
zachovává svou úplnou pohlcovací schopnost. Zaslání náhradní sady pohlcovacího materiálu je 
možné bez jakékoliv problému.Jestliže se neobjeví hned po zapnutí přístroje v zachycovací nádobě 
pod pouzdrem přístroje žádná zkondenzovaná voda, tak to neznamená, že nezačal odvlhčovací 
proces v přístroji. Tento odvlhčovací přístroj je koncipován podle nejnovějších znalostí. Je nutno mít 
na paměti, že tento odvlhčovací přístroj je účinný až tehdy (tedy začíná odnímat vlhkosti vzduchu a 
kondenzovat ji ve vodu), když vlhkost vzduchu přestoupí určitou hodnotu vlhkosti. Odvlhčovací přístroj 
potřebuje určitý  čas pro to, aby mohl začít účinně fungovat, to znamená, že začátek odvlhčování 
nastane dříve, než jej lze opticky zpozorovat.