LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
90
TR 
TÜRKÇE 
BAĞLANTILARIN YAPILMASI
SIMPLINK bağlantısı
HDMI-CEC üzerinden HDMI kablosuyla bağlı AV 
cihazını çalıştırmak ve kontrol etmek için TV uzak-
tan kumandasını kullanın. TV'niz yalnızca HDMI-
CEC'i destekleyen cihazlarla çalışır.
HDMI kablosunun bir ucunu TV'nin arka tarafında-
ki HDMI/DVI IN ya da HDMI IN terminaline, diğer 
ucunu da SIMPLINK cihazına bağlayın. 
 
Kablosuz harici çıkışta, SIMPLINK işlevi desteklen-
mez.
 
y
Bağlanan cihaz HDMI-CEC'i desteklemi-
yorsa, SIMPLINK özelliği kullanılamaz.
 
y
SIMPLINK özelliğini çalıştırmak için, 
*CEC fonksiyonuna sahip Yüksek Hızlı 
HDMI Kablosu kullanılmalıdır. (*CEC: 
Tüketici Elektronik Kontrolü).
NOT
◄            Açık            ► 
TV İzleme 
DISC
VCR 
VCR 
Hoparlör
TV Hoparlörü
HDD Kaydedici 
◄ 
► 
OK 
Çıkış 
Seçilen Cihaz 
Herhangi bir cihaza 
bağlı değilken (gri 
olarak görünür.) 
Bir cihaz bağlı 
iken (Parlak renk-
te görünür.) 
2
3
4
5
SIMPLINK özelliğinin etkinleştiril-
mesi  
1
  SIMPINK menülerine erişmek için SIMPLINK 
düğmesine basın.
2
 
Açık öğesine geçmek için Gezinme düğmeleri-
ne basın.
3
  Cihazlardan birine geçmek için gezinme düğ-
melerine ve 
OK (Tamam) düğmesine basın.
4
  Seçilen AV cihazını kontrol edin.
-  
Doğrudan Oynatma: AV cihazlarını TV’ye bağ-
ladıktan sonra, herhangi bir ilave ayara gerek 
olmaksızın cihazları doğrudan kontrol edebilir 
ve medya oynatabilirsiniz.
-  
AV cihazı seçme: TV'ye bağlanan AV cihazla-
rından birini seçmenizi sağlar.
-  
Disk oynatma: Gezinme düğmeleri, OK
 ve 
 düğmelerine basarak bağ-
lanan AV cihazlarını kontrol edin.
-  
Tüm cihazları kapatma: TV'yi kapattığınızda, 
bağlı olan cihazların tümü kapanır.
 Ses çıkışına geçme: Kolayca ses çıkışına 
geçmenizi sağlar.
-  
Senkronize Güç açma: HDMI terminaline bağlı 
SIMPLINK fonksiyonlu cihaz çalışmaya bağladı-
ğında, TV otomatik olarak açılacaktır.
No.
Açıklama
 
Daha önce izlenen TV kanalını görüntüler.
 
Disk oynatır. Birden fazla disk olduğunda, diskin 
başlığı ekranın alt kısmında görünür.
 
3
Bağlanan VCR'yi kontrol eder.
 
HDD kayıtlarını oynatma: HDD’de depolanan 
kayıtları kontrol eder.
 
5
Ev sin, sist. hoparlörü ses çıkışı veya TV ses 
çıkışı: Ses çıkışını, Ev sin. sist. hoparlörü ve TV 
hoparlörü arasında değiştirir.
- Seçili cihazın önünde bir onay işareti görünür.
- Mevcut cihazlar parlak renkte görünür.
- Mevcut olmayan cihazlar gri renkte görünür.
 
y
Giriş kaynağını GİRİŞ düğmesine basa-
rak değiştirirseniz, devam eden SIMP-
LINK fonksiyonu duracaktır.
 
y
Ev. sin. sist. özelliğine sahip bir cihaz 
seçerseniz, ses çıkışı otomatik olarak ev 
sin. sist. hoparlörüne geçer ve TV hopar-
lörü kapanır.
 
y
Bağlı olan bir SIMPLINK ev sin. sist. 
TV'den gelen sesi çalmazsa, TV'nin ar-
kasındaki DİJİTAL SES ÇIKIŞI terminalini 
bir optik kablo ile SIMPLINK cihazının 
arkasındaki DİJİTAL SES GİRİŞİ termina-
line bağlayın.
NOT
 
y
Gösterilen resim sizin TV’nizden farklı olabilir.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug