LG 60PZ850 User Guide

Page of 113
92
TR 
TÜRKÇE
TELETEXT
Hızlı metin 
Özel Teletext Fonksiyonu 
Her bir dizin sayfasını seçer.
Bir TV programını izlerken, ekranın sağ üst 
köşesinde saati görüntülemek için bu menüyü 
seçiniz.
Teletext modunda, bir alt sayfa numarası seç-
mek için bu tuşa basınız. Alt sayfa numarası 
ekranın en altında görünür. Alt sayfayı ekranda 
tutmak veya değiştirmek için Kırmızı/Yeşil, 
< > 
veya SAYI tuşlarına basın.
Bir teletext sayfası 2 ya da daha fazla alt sayfa-
yı içerdiğinde meydana gelen otomatik sayfa 
değişikliğini durdurur.
Alt sayfa sayısı ve o anki alt sayfanın hangisi 
olduğu, genellikle ekranda zaman’ın altında 
gösterilir. Bu menü seçildiğinde ekranın sol üst 
köşesinde durdurma sembolü görünür ve oto-
matik sayfa değişikliği etkisiz hale gelmiş olur.
Yeni bir teletext sayfası beklerken TV görüntü-
sünü gösterir. Görüntü, ekranın sol üst köşesin-
de belirecektir. Güncellenmiş sayfa bulundu-
ğunda görüntü sayfa numarasına dönüşecektir. 
Güncellenmiş teletext sayfasını görüntülemek 
için tekrar bu menüyü seçin.
Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi gizlenmiş 
bilgileri görmek için bu menüyü seçin.
Teletext sayfaları ekranın alt kısmında bir şerit 
boyunca renklerle kodlanmıştır ve sayfaya karşılık-
gelen renkli tuşa basılarak seçilebilirler.
1
   
T.OPT (T Opsiyonu) düğmesine basın ve Ge-
zinme düğmeleriyle    menüsünü seçin. Dizin 
sayfasını görüntüleyiniz.
2
  Ekranın alt kısmındaki şerit boyunca renklerle 
kodlanmış olan sayfaları, ilgili renkteki düğme-
lere basarak seçebilirsiniz.
3
  HIZLI METİN teletext modunda da BASİT 
teletext modunda olduğu gibi, bir sayfayı SAYI 
tuşlarıyla üç basamaklı numarasını girerek 
seçebilirsiniz.
4
 
Bir önceki veya bir sonraki sayfayı seçmek 
için P
 
 düğmesi kullanılabilir.
Sayfa seçimi 
 ꔻ Dizin 
 ꔾ Saat  
 ꕀ Tut  
 ꔼ Güncelle  
 ꔽ Göster  
Metin 
Seçeneği
 
Dizin
Saat
Tut
Göster
Güncelle
Kapat
T. OPT (T Opsiyonu) düğmesine basın ve sonra 
Gezinme düğmeleriyle 
Metin Opsiyonu menüsü-
nü seçin.
 
y
UK'de (Dijital modda), 
T. OPT (T Opsiyonu) 
düğmesi çalışmaz.
NOT
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug