Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
v
Opozorila in svarila
1.  Preden uporabite opremo, v celoti preberite priložena navodila.
2.  Shranite navodila na varnem mestu.
3.  Upoštevajte vsa opozorila in navodila.
4.  Sedite najmanj 18” od LCD zaslona.
5.  Ob premikanju vedno previdno ravnajte z LCD zaslonom.
6.  Nikoli ne odstranite zadnjega pokrova. Ta LCD zaslon vsebuje dele z visoko 
napetostjo. Če se jih dotaknete, se lahko resno poškodujete.
7.  Ne uporabljajte opreme v bližini vode. Opozorilo: Da zmanjšate tveganje požara 
ali električnega šoka, ne izpostavljajte aparata dežju ali vlagi.
8.  Izogibajte se izpostavljanju LCD zaslona direktni sončni svetlobi ali ostalim 
izvorom toplote. Nastavite LCD zaslon stran od direktne sončne svetlobe, da 
zmanjšate bleščanje.
9.  Očistite s mehko in suho krpo. Če je potrebno dodatno čiščenje, glejte “Čiščenje 
zaslona” v tem priročniku za nadaljna navodila.
10. Zaslona se raje ne dotikajte. Olja za kožo je težko odstraniti.
11. Zaslona LCD ne drgnite in nanj ne pritiskajte, saj ga tako lahko trajno 
poškodujete.
12. Ne zapirajte odprtin za prezračevanje. Namestite opremo v skladu z navodili 
proizvajalca.
13. Ne nameščajte poleg kakršnihkoli toplotnih izvorov kot so radiatorji, regulatorji 
toplote, štedilniki, ali ostale naprave (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
14. Namestite LCD zaslon v dobro prezračeno območje. Na zaslon ne postavljajte 
ničesar, kar bi preprečilo odvajanje toplote.
15. Ne postavljajte težkih predmetov na LCD zaslon, video kabel ali napajalni kabel.
16. Če se pojavi dim ali zaslišite čuden zvok ali zavohate smrad, takoj izklopite LCD 
zaslon in pokličite vašega ViewSonic prodajalca. Nadaljna uporaba LCD zaslona 
je nevarna.
17. Ne zaobidite varnostnih določb polariziranega ozemljitvenega vtikača. Polariziran 
vtikač ima dve rezili, različnih širin. Ozemljitveni vtikač ima dve rezili in 
ozemljitveni rogelj. Široko rezilo in tretji rogelj so določeni zaradi vaše varnosti. 
Če vtikač ne ustreza vtičnici, se obrnite na električarja za zamenjavo vtičnice.
18. Obvarujte napajalni kabel pred stopanjem in stiskanjem, posebno pri vtikaču in 
točki, kjer prihaja iz opreme. Prepričajte se, da se električni izhod nahaja blizu 
opreme, zaradi lažje dostopnosti.
19. Uporabljajte samo priključke/pripomočke, ki jih določi proizvajalec.
(Nadaljevanje na naslednji strani)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug