Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
TD2420
Monitor LCD
Uživatelská píruka
Model číslo: VS15153

Summary of Contents of user manual for Viewsonic TD2420

 • Page 1TD2420 Monitor LCD Uživatelská píruka Model číslo: VS15153
 • Page 2: Pro vaši evidenciProhlášení o shodě POZNÁMKA: Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní informace. Příslušné ověřené způsoby použití musí odpovídat...
 • Page 3: Obsah baleníProhlášení o shodě CE pro evropské země Toto zařízení vyhovuje směrnici o elektromagnetické slučitelnosti (EMC) 2004/108/EC a směrnici o nízkém...
 • Page 4: Instalace dodatečného softwaru (volitelně)Informace TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries...
 • Page 5: Ovládání funkce DotykProhlášení o shodě se směrnicí o omezením používání určitých nebezpečných složek (RoHS) Tento výrobek byl zkonstruován vyroben v souladu se...
 • Page 6: Instalace na stěnový nosič (volitelně)Upozornění a varování 1. Před používáním zařízení si přečtěte všechny tyto pokyny. 2. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě. 3....
 • Page 7: Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD19. Používejte pouze taková přídavná zařízení/příslušenství, která stanovuje výrobce. 20. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou (stojanem), držákem nebo stolem,...
 • Page 8: Úpravy zobrazeníObsah Prohlášení o shodě Prohlášení o souladu se směrnicemi FCC..............................................................i Prohlášení Industry Canada....................................................................................i Prohlášení o shodě CE pro evropské země...........................................................ii...
 • Page 9: Popis hlavní nabídkyInformace o autorském právu Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Všechna práva vyhrazena. Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné známky...
 • Page 10: Řízení spotřebyRegistrace produktu Aby bylo možné reagovat na vaše budoucí žádosti a abyste mohli obdržet doplňkové informace o produktech ihned po...
 • Page 11: SpecifikaceZačínáme Blahopřejeme vám k zakoupení monitoru LCD ViewSonic®. Důležité! Uložte původní krabici a balící materiál pro případné odeslání v budoucnosti....
 • Page 12: Cištění monitoru LCDRychlá instalace 1. Připojení videokabelu • Zkontrolujte, zda jsou monitor LCD a počítač VYPNUTÉ. • V případě potřeby odmontujte kryty...
 • Page 13: Odstranování problémůOvládání funkce Dotyk 1. Před použitím funkce Dotyk zkontrolujte, zda byl připojen kabel USB a spuštěn operační systém Windows 7....
 • Page 14: Zákaznická podporaInstalace na stěnový nosič (volitelně) POZNÁMKA: Jen pro použití se stěnovou konzolou certifikovanou zkušebnou Underwriters' laboratories Inc. Chcete-li zakoupit sadu...
 • Page 15: Omezená zárukaPoužívání monitoru LCD Nastavení režimu synchronizace Nastavení režimu synchronizace je důležité pro dosažení maximální kvality zobrazení a minimálního namáhání zraku....
 • Page 16Úpravy zobrazení Pomocí tlačítek na předním ovládacím panelu zobrazte a upravte ovládací prvky OSD na obrazovce. Pohotovo stní režim Zapnutí/vypnutí...
 • Page 17Ovládací prvky hlavní nabídky Položky nabídky lze upravit pomocí tlačítka se šipkou nahoru ▲ a tlačítka se šipkou dolů ▼....
 • Page 18 I Information (Informace) zobrazí režim synchronizace (vstupní videosignál) grafické karty v počítači, číslo modelu monitoru LCD, sériové číslo a...
 • Page 19Další informace Specifikace LCD Type (Typ) Technologie TFT (Thin Film Transistor), aktivní 1920 x 1080 LCD Rozteč obrazových bodů 0.2715...
 • Page 20Cištění monitoru LCD • PŘED ČIŠTĚNÍM MONITOR VYPNĚTE. • NIKDY NENANÁŠEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PŘÍMO NA OBRAZOVKU NEBO PLÁŠŤ. Čištění obrazovky:...
 • Page 21Odstranování problémů Žádné napájení • Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel A/C řádně připojen k...
 • Page 22Zákaznická podpora Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu, vyhledejte kontakt v následující tabulce nebo se obratte na...
 • Page 23 Omezená záruka Monitor LCD ViewSonic® Rozsah záruky: ViewSonic zaručuje, že její produkty budou v záruční době pracovat bez vad...
 • Page 24Vyloučení škod: Jedinou povinností společnosti Viewsonic je uhrazení opravy nebo výměny produktu.společnost Viewsonic nenese odpovědnost za: 1. Škody na jiném...
 • Page 25
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug