Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
TD2420
Monitor LCD
Uživatelská píruka
Model číslo: VS15153

Summary of Contents of user manual for Viewsonic TD2420

 • Page 1

  TD2420 Monitor LCD Uživatelská píruka Model číslo: VS15153

 • Page 2: Pro vaši evidenci

  Prohlášení o shodě POZNÁMKA: Tato část obsahuje veškeré požadavky na připojení a regulatorní informace. Příslušné ověřené způsoby použití musí odpovídat...

 • Page 3: Obsah balení

  Prohlášení o shodě CE pro evropské země Toto zařízení vyhovuje směrnici o elektromagnetické slučitelnosti (EMC) 2004/108/EC a směrnici o nízkém...

 • Page 4: Instalace dodatečného softwaru (volitelně)

  Informace TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries...

 • Page 5: Ovládání funkce Dotyk

  Prohlášení o shodě se směrnicí o omezením používání určitých nebezpečných složek (RoHS) Tento výrobek byl zkonstruován vyroben v souladu se...

 • Page 6: Instalace na stěnový nosič (volitelně)

  Upozornění a varování 1. Před používáním zařízení si přečtěte všechny tyto pokyny. 2. Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě. 3....

 • Page 7: Zamknutí a odemknutí rozhraní OSD

  19. Používejte pouze taková přídavná zařízení/příslušenství, která stanovuje výrobce. 20. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou (stojanem), držákem nebo stolem,...

 • Page 8: Úpravy zobrazení

  Obsah Prohlášení o shodě Prohlášení o souladu se směrnicemi FCC..............................................................i Prohlášení Industry Canada....................................................................................i Prohlášení o shodě CE pro evropské země...........................................................ii...

 • Page 9: Popis hlavní nabídky

  Informace o autorském právu Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Všechna práva vyhrazena. Macintosh a Power Macintosh jsou registrované ochranné známky...

 • Page 10: Řízení spotřeby

  Registrace produktu Aby bylo možné reagovat na vaše budoucí žádosti a abyste mohli obdržet doplňkové informace o produktech ihned po...

 • Page 11: Specifikace

  Začínáme Blahopřejeme vám k zakoupení monitoru LCD ViewSonic®. Důležité! Uložte původní krabici a balící materiál pro případné odeslání v budoucnosti....

 • Page 12: Cištění monitoru LCD

  Rychlá instalace 1. Připojení videokabelu • Zkontrolujte, zda jsou monitor LCD a počítač VYPNUTÉ. • V případě potřeby odmontujte kryty...

 • Page 13: Odstranování problémů

  Ovládání funkce Dotyk 1. Před použitím funkce Dotyk zkontrolujte, zda byl připojen kabel USB a spuštěn operační systém Windows 7....

 • Page 14: Zákaznická podpora

  Instalace na stěnový nosič (volitelně) POZNÁMKA: Jen pro použití se stěnovou konzolou certifikovanou zkušebnou Underwriters' laboratories Inc. Chcete-li zakoupit sadu...

 • Page 15: Omezená záruka

  Používání monitoru LCD Nastavení režimu synchronizace Nastavení režimu synchronizace je důležité pro dosažení maximální kvality zobrazení a minimálního namáhání zraku....

 • Page 16

  Úpravy zobrazení Pomocí tlačítek na předním ovládacím panelu zobrazte a upravte ovládací prvky OSD na obrazovce. Pohotovo stní režim Zapnutí/vypnutí...

 • Page 17

  Ovládací prvky hlavní nabídky Položky nabídky lze upravit pomocí tlačítka se šipkou nahoru ▲ a tlačítka se šipkou dolů ▼....

 • Page 18

  I Information (Informace) zobrazí režim synchronizace (vstupní videosignál) grafické karty v počítači, číslo modelu monitoru LCD, sériové číslo a...

 • Page 19

  Další informace Specifikace LCD Type (Typ) Technologie TFT (Thin Film Transistor), aktivní 1920 x 1080 LCD Rozteč obrazových bodů 0.2715...

 • Page 20

  Cištění monitoru LCD • PŘED ČIŠTĚNÍM MONITOR VYPNĚTE. • NIKDY NENANÁŠEJTE ŽÁDNOU TEKUTINU PŘÍMO NA OBRAZOVKU NEBO PLÁŠŤ. Čištění obrazovky:...

 • Page 21

  Odstranování problémů Žádné napájení • Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel A/C řádně připojen k...

 • Page 22

  Zákaznická podpora Chcete-li získat technickou odbornou pomoc nebo provést servis produktu, vyhledejte kontakt v následující tabulce nebo se obratte na...

 • Page 23

  Omezená záruka Monitor LCD ViewSonic® Rozsah záruky: ViewSonic zaručuje, že její produkty budou v záruční době pracovat bez vad...

 • Page 24

  Vyloučení škod: Jedinou povinností společnosti Viewsonic je uhrazení opravy nebo výměny produktu.společnost Viewsonic nenese odpovědnost za: 1. Škody na jiném...

 • Page 25

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug