Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
iv
Verklaring van RoHS-naleving
Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 
2011/65/EU van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische 
apparatuur (RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale 
concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen 
(TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven: 
Bestanddeel 
Aanbevolen maximale 
concentratie
Huidige concentratie
Lood (Pb)
0,1%
< 0,1%
Kwik (Hg) 
0,1%
< 0,1%
Cadmium (Cd) 
0,01%
< 0,01%
Zeswaardig chroom (Cr
6+
)
0,1%
< 0,1%
Polybroombifenylen (PBB)
0,1%
< 0,1%
Polybroomdifenylethers (PBDE)
0,1%
< 0,1%
Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld 
onder de Annex van de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven: 
Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn: 
1.   Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per 
lamp bedraagt en in andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-
richtlijn zijn vermeld.
2.   Lood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TL-
lampen en elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische 
apparaten).
3.   Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde 
legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten).
4.   Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood 
bevat, aluminium tot 0,4% en koper tot 4%.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug