Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
64
SQT0375 (EST)
Wi-Fi
 
 Ühendumine SSID ja parooliga 
(Kaameral)
 Hoidke [Wi-Fi] vajutatuna. 
(Nutitelefonil)
Käivitage “Image App”.
  Valige [Wi-Fi].
  Valige kaameral kuvatud SSID. 
Sisestage kaameral kuvatud parool (vajalik üksnes esimesel ühendumiskorral).
 •Parooli kuvamise märkeruutu selektides on parool sisestamise ajal 
   kontrollimiseks näha.
Ühenduse katkestamine
(Kaameral)
  Vajutage [Wi-Fi].
(Ühenduse saab katkestada ka salvestamise ootekuvalt. Vajutage selleks
 →   [Setup ehk seadistamine] → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function ehk Wi-Fi funktsioon] →[Yes ehk jah].)
  Valige [Terminate the Connection ehk ühenduse katkestamine].
 •lmub kinnituskuva. Valige [Yes ehk jah] ja vajutage [MENU/SET]. 
(Nutitelefonil)
  Sulgege “Image App”.
<iOS’iga seadme kasutamisel>
Vajutage “Image App” kuval olles nutitelefonil kodunuppu rakenduse 
sulgemiseks.
<Androidiga seadme kasutamisel>
Vajutage “Image App” kuval olles nutitelefonil kaks korda naasmisnuppu 
rakenduse sulgemiseks.
 
Vajutage “Image App” kuval olles nutitelefonil kaks 
korda naasmisnuppu rakenduse sulgemiseks.
1
Ühenduge nutitelefoniga (          .
→62)
2
Valige “Image App” rakenduses[       ] 
3
Pildistage.
 •Jäädvustatavad kujutised salvestatakse kaamerasse.
 •Suumi kasutamisel võib kaamera läätseraami pikenemisel kaldu vajuda. 
   Kindlustage kaamera seetõttu kindlasti kohale statiivi abil või muudmoodi.
 •Kõik sätted ei ole kasutatavad.