Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
73
SQT0375 (EST)
Muu
 Komplekti kuuluva tarkvara installimine
Installitakse teie arvutiga ühilduv tarkvara.
Ettevalmistused
 •Kontrollige oma arvuti tehnilisi andmeid ja töökeskkonda tarkvaraga 
   ühilduvuse seisukohast.
 •Sulgege enne komplekti kuuluva DVD sisestamist kõik töötavad rakendused.
1
Sisestage komplekti kuuluva tarkvaraga DVD.
 •Kui ilmub automaatse esituse kuva, siis tehke menüü kuvamiseks nii: 
   valige ja täitke [Launcher.exe].
 •Windows 8.1-l/Windows 8-l tehke menüü kuvamiseks nii: klõpsake pärast 
   DVD sisestamist ilmuval teatel ning valige ja täitke [Launcher.exe].
 •Menüü avaneb ka siis, kui teete topeltklõpsu valiku [Computer] all valikul 
   [SFMXXXX]. (“XXXX” varieerub mudelist sõltuvalt.)
2
Klõpsake valikul [Applications].
3
Klõpsake valikul [Recommended Installation].
 •Jätkake installeerimisprotseduuri ekraanile ilmuvaid juhiseid järgides.
 
Mac’i kasutajad saavad SILKYPIXi käsitsi installida.
Sisestage komplekti kuuluva tarkvaraga DVD. 
 Tehke topeltklõps DVD-plaadil oleval rakenduse kaustal. 
Tehke topeltklõps automaatselt ilmuval kaustal. 
 Tehke topeltklõps kaustas oleval ikoonil.
Ei ole järgmisel juhul kasutatav:
 
PHOTOfunSTUDIO ja LoiLoScope ei ole Mac’iga ühilduvad.