Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
42
SQW0033
Forberedelser
Anvendelse af menuen [Indstilling]
For detaljer om hvordan du vælger [Indstilling]-menuindstillingerne skal du se
[Rejsedato]
Hvis du indstiller din rejseplan og optager billeder, vil den dag på din rejse, hvor billedet 
blev taget, blive optaget. 
[Rejseindst.]
Indstillinger: [SET] / [OFF]
1
Brug     for at vælge [Rejseindst.] og tryk på [MENU/SET]
2
Brug     for at vælge [SET] og tryk på [MENU/SET]
3
Anvend         til at vælge afrejsedatoen, og tryk på [MENU/SET]
4
Anvend         til at vælge hjemrejsedatoen, og tryk på [MENU/SET]
For at optage [Sted]
Når først [Rejseindst.] er indstillet, kan du indstille stedet.
  Vælg [Sted] i trin 
1
 ovenfor og tryk på [MENU/SET]
 Brug     til at vælge [SET] og tryk på [MENU/SET]
 Indtast dit sted (Indtastning af tekst 
)
 
For at udskrive [Sted] eller det antal dage der er gået, skal du enten anvende [Tryk tekst] eller 
udskrive med brug af softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på den medfølgende DVD.
 
Rejsedatoen beregnes fra den indstillede afrejsedag og den dato, som er indstillet i kameraets 
ur. Hvis destinationen er indstillet i [Verdenstid], beregnes de forløbne dage på den lokale 
destinations tid.
 
Når [Rejseindst.] er sat til [OFF], vil antallet af forløbne dage ikke blive optaget. Det vises ikke, 
selv hvis [Rejseindst.] sættes til [SET] efter optagelsen.
 
Når den aktuelle dato passerer hjemrejsedatoen, annulleres [Rejseindst.] automatisk.
 
[Rejsedato] kan ikke optages for AVCHD-filmsekvenser.
 
[Sted] optages ikke, når du optager filmsekvenser.
[Wi-Fi]
Indstillinger: [Wi-Fi funktion] / [Wi-Fi opsætning]
Konfigurer de indstillinger, som er nødvendige for Wi-Fi-funktionen.