Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
73
SQW0033
Basale betjeninger
Sletning af billeder
Slettede billeder kan ikke genoprettes.
Billeder slettes ikke i de følgende tilfælde:
 •Beskyttede billeder.
 •Kortknappen er i “LOCK”-stilling.
 •Billeder, som ikke er baseret på DCF-standarden. 
 
Sluk ikke for kameraet under sletning.
 
Anvend et tilstrækkeligt opladet batteri eller en lysnetadapter (ekstraudstyr) og en DC-kobling 
(ekstraudstyr).
[Slet enkelt]
1
Tryk på [
]-knappen for at slette det viste billede
2
Brug   til at vælge [Slet enkelt] og tryk på [MENU/SET]
 •En bekræftelsesskærm vises. Vælg [Ja] og tryk på [MENU/SET]. 
Slet enkelt
Slet enkelt
Slet flere
Slet flere
Slet alle
Slet alle
 
Du kan indstille enten [Ja] eller [Nej] som standardindstillingen på 
bekræftelsesskærmen for sletning, når du udfører [Sletningsbekræftelse] i 
[Afspil]-menuen. [Nej] er valgt på købstidspunktet.