Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
201
SQW0031
Görüntüleri Oynatma ve Düzenleme
Grup görüntüyü izleme
Birden fazla görüntüyü grup halinde art arda oynatabilir veya grup görüntüleri birer birer 
oynatabilirsiniz.
 ]:  [Seri çekim hızı] [SH] olarak ayarlanarak art arda 
kaydedilmiş grup görüntüler 
 ]:   [Zaman Ayarlı Çekim] 
 kullanılarak kaydedilmiş 
grup görüntüler
 ]:   [Stop Motion Animsyn] 
 kullanılarak 
kaydedilmiş grup görüntüler
 •Grup birimlerindeki görüntüleri silebilir veya 
düzenleyebilirsiniz. (Örnek olarak gruptaki görüntülerden 
birini silerseniz o gruptaki tüm görüntüler silinir.)
15 resim
15 resim
Grup görüntüleri art arda oynatma
1
Grup görüntü simgeli ([ 
 ], [ 
 ] veya [ 
 ]), bir görüntü seçin ve   
düğmesine basın
 •Grup görüntüleri birer birer oynatırken seçenek ayarları gösterilir.
[İlk resimden itibaren]:  Grup görüntüleri gruptaki ilk görüntüden başlayarak art arda oynatır.
[Mevcut resimden itibaren]:  Grup görüntüleri o anda oynatılan görüntüden başlayarak art arda 
oynatır.
 
Kesintisiz oynatma sırasındaki işlemler
Kesintisiz oynat / Duraklat
Durdur
Hızlı geri oynatma
Hızlı ileri oynatma
Önceki görüntüye dönme 
(duraklatılmışken)
Sonraki görüntüye geçme 
(duraklatılmışken)