Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
52
SQW0031
Hazırlıklar
Metin Girmek
Yüz Tanıma işlevi ile ve [Profil Ayarı]’nda (bebekler ve evcil hayvanlar) isim girmek için ya 
da [Seyahat tarihi]’nde yer kaydetmek vb. için imleç düğmesini kullanın.
 •Sadece alfabetik karakterler ve simgeler girilebilir.
 •Örnek ekran görüntüleme işlemi:
 → 
 [Kayıt] → [Profil Ayarı] → [SET] → [Bebek1] → [İsim] → [SET]
1
Karakterleri seçmek için         düğmelerini kullanın
2
İstenilen karakter çıkana dek [MENU/SET] 
düğmesine birkaç kez basın
Metin, imlecin olduğu yere eklenir.
 •[   ]: Boşluk girin.
 
Karakter türünü değiştirmek için
 •[DISP.] düğmesine basın
 •        düğmelerini kullanarak [   ] seçimini yapın 
ve [MENU/SET] düğmesine basın
İmleç konumu
 
Karakter girmeye devam etmek için
 •        düğmelerini kullanarak [   ] seçimini yapın ve [MENU/SET] düğmesine 
basın
 •Zum kolunu T tarafına alın
 •Kontrol kadranını sağa çevirin
 
Metin düzenleme
          düğmelerini kullanarak [   ] [   ] seçimini yapın ve [MENU/SET] 
düğmesine basın. Ardından imleci düzenlenecek olan metne getirin
 •İmleci yeniden yerleştirmek için zum kolunu veya kontrol kadranını da 
kullanabilirsiniz.
          düğmelerini kullanarak [Sil] seçimini yapın ve [MENU/SET] düğmesine 
basın
          düğmelerini kullanarak doğru metni seçin ve [MENU/SET] düğmesine 
basın
3
Metni girdikten sonra         düğmelerini kullanarak [Ayarl] 
seçimini yapın ve [MENU/SET] düğmesine basın
 
En fazla 30 karakter girilebilir ([Yüz tanımlama]’da isimleri girerken en fazla 9 karakter girilebilir).
 
[   ], [   ], [   ], [   ] ve [   ] için en fazla 15 karakter girilebilir ([Yüz tanımlama]’da isimleri girerken 
en fazla 6 karakter girilebilir).