Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
Imagine video
 
40
  SQT0375 (RO) 
 
Înregistrarea imaginilor video 4k 
 
Mod de înregistrare: 
 
Puteţi seta imagini 4K de înaltă rezoluţie setând [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [4K]. 
• Când înregistraţi imagini video 4K, utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3. (→17) 
• Când înregistraţi imagini video 4K, unghiul de vizualizare poate fi mai îngust decât în cazul 
imaginilor video cu altă rezoluţie. 
 
ƒ
 
Pentru a înregistra imagini video în 4K 
 
Selectaţi modul de înregistrare (→25) 
 
Setaţi [Rec Format] (Format înregistrare) în meniul [Motion Picture] (Imagine video) la [MP4] (→38) 
 [Rec Quality] (Calitate înregistrare) în meniul [Motion Picture] 
(Imagine video) la [4K/100M/25p] sau [4K/100M/24p] (→38) 
 
Apăsaţi butonul de imagine video pentru a începe înregistrarea 
 
Apăsaţi din nou butonul de imagine video pentru a încheia înregistrarea 
 
  Crearea unei imagini statice de înaltă rezoluţie 
dintr-o imagine video 4K [4K PHOTO] 
 
Puteţi crea o imagine statică având o rezoluţie de aproximativ 8 megapixeli dintr-o imagine video 
4K înregistrată cu setare a[4K PHOTO]. Puteţi crea o imagine statică pentru a captura un moment, 
similar cu înregistrarea rafală de mare viteză. Această setare nu este disponibilă în modul 
[Intelligent Auto] (Auto inteligent). 
 
Înregistrarea imaginilor video 4k 
 
1
 
Setaţi meniul 
 
→ 
 [Motion Picture] (Imagine video) 
 [4K PHOTO] 
2
 
Apăsaţi ST pentru a selecta [ON] (Activare) 
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) 
Este afişat un ecran de confirmare. Selectaţi [Yes] (Da) şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
•  Modul de imagine video corespunzător pentru capturarea unei imagini statice dintr-o imagine 
video 4K este selectat şi imaginea video poate fi înregistrată utilizând calitatea de imagine statică. 
•  Deoarece camera acordă o mai mare prioritate focalizării unei imagini statice capturate dintr-o 
imagine video 4K, mişcarea focalizării în timpul înregistrării imaginii video poate fi observabilă. 
Camera va efectua automat următoarele setări. 
Meniu 
Element 
[Rec Format] (Format înregistrare)  
[MP4]  
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)  
[4K/100M/25p]  
3
 
Apăsaţi pe 
 pentru a afişa ecranul de înregistrare. 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard