Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
29
SQT0365 (DUT)
Basisbediening
 Beelden opnemen nadat de diafragmawaarde en de 
sluitertijd automatisch ingesteld zijn 
([Program AE]-modus)
Beelden opnemen met automatische diafragmawaarden en sluitertijdinstellingen 
in overeenstemming met de helderheid van een onderwerp.
1
Draai de diafragmaring om [A] (AUTO) te selecteren
2
Draai de sluitertijdknop om [A] (AUTO) te selecteren
De [Program AE]-modus wordt ingesteld en het pictogram van de 
opnamemodus verandert in [P].
3
Druk de ontspanknop half in
 
• Als de diafragmawaarde en de sluitertijd rood 
knipperen, hebt u niet de juiste belichting.
[   ]  Indicatie 
Programme 
Shift
Belichtingsmeter
4
Draai terwijl de numerieke waarden in geel worden weergegeven 
(ongeveer 10 seconden), de bedieningsknop om de waarden te wijzigen 
met Programme Shift
 
• Om Programme Shift te annuleren, schakelt u de camera uit of draait u de 
bedieningsknop totdat de indicatie Programme Shift uitgaat.
 
• U corrigeert de belichting door met de belichtingscompensatieknop de 
compensatiewaarde aan te passen. (→48)
 Weergave belichtingsmeter in-/uitschakelen
 → 
 [Voorkeuze] → [Lichtmeter] → [ON] / [OFF]
 
Wanneer u deze functie instelt op [ON], wordt een belichtingsmeter 
weergegeven tijdens Programme Shift, de diafragma-instelling en de 
bediening van de sluitertijd. 
 
Een juiste belichting is niet mogelijk in het bereik dat met rood wordt 
aangeduid. 
 
Als de belichtingsmeter niet wordt weergegeven, drukt u op de [DISP.]-knop 
om de weergave van het scherm te schakelen.
 
De belichtingsmeter gaat uit als er ongeveer 4 seconden geen bewerking 
wordt uitgevoerd.