Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
51
SQT0365 (DUT)
Geavanceerde opnamefuncties
U kunt schakelen tussen de bewerkingen die worden uitgevoerd wanneer u op 
de ontspanknop drukt.
1
Druk op de [ 
 ]-knop  (   )
2
Druk op     om de aandrijfstand te selecteren en druk op 
[MENU/SET]
[Enkel]
Wanneer op de ontspanknop wordt gedrukt, 
wordt slechts één beeld opgenomen.
[Burstfunctie] 
(→52)
Er wordt een opeenvolgende serie foto’s 
gemaakt terwijl de ontspanknop is ingedrukt.
[Auto bracket]
 
(→53)
Elke keer als er op de ontspanknop wordt 
gedrukt, worden de foto’s met andere 
belichtingsinstellingen gemaakt op basis van 
het belichtingscompensatiebereik.
[Asp. bracket]
 
(→53)
Wanneer op de ontspanknop wordt gedrukt, 
worden er automatisch 4 foto’s met 4 
verschillende beeldverhoudingen gemaakt.
[Zelf ontsp.] (→54)
Wanneer op de ontspanknop wordt gedrukt, 
wordt opgenomen nadat de ingestelde tijd is 
verstreken.
[Panorama-
opname]
 (→54)
De foto’s worden achtereenvolgens 
opgenomen terwijl u op de ontspanknop drukt 
en de camera horizontaal of verticaal beweegt 
en de foto’s worden vervolgens tot één 
panoramafoto gecombineerd.
 Kan niet worden ingesteld in de modus [Intelligent auto].
 
• De pictogrammen in de bovenstaande tabel zijn slechts voorbeelden.
 
• Om de aandrijfstand te annuleren, selecteert u [   ] ([Enkel]) of [ 
 ]. 
Het opnemen wordt naar "enkel" geschakeld.
 
• Wanneer u op   drukt, kunt u de instellingen van de verschillende 
aandrijfstanden wijzigen. Houd er echter rekening mee dat u de 
instellingen voor [Enkel] en [Asp. bracket] niet kunt wijzigen.
 Een aandrijfstand selecteren