Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
71
SQW0035
Podstawy
Przełączanie informacji wyświetlanych na ekranie
odtwarzania
Gdy obraz jest odtwarzany, można wyłączyć wyświetlanie informacji o obrazie (numer 
pliku itp.) i informacji nagrywania (ustawienia wykorzystane przy nagrywaniu itp.). 
1
Nacisnąć przycisk [DISP.], aby zmienić
tryb wyświetlania
 •Tryb wyświetlania zmienia się zgodnie z poniższym schematem.
Z informacjami
*
1
Ekran szczegółowych 
informacji
*
2
Ekran histogramu
*
2
Bez informacji
*
1,
*
2,
*
3
  10:00   1.GRU.2014
100-0001
100-0001
1/98
R
G
B
Y
Bez informacji
*
1
  Jeżeli przez około 1 minutę lub dłużej nie zostanie wykonana żadna operacja, pewne informacje na 
ekranie zostaną wyłączone. Aby ponownie wyświetlić te informacje, wystarczy nacisnąć przycisk 
[DISP.]. 
*
2
  Podczas odtwarzania z zoomem, odtwarzania filmów, odtwarzania obrazów panoramicznych z 
automatycznym przewijaniem, ciągłego odtwarzania lub pokazu slajdów: Można tylko włączyć lub 
wyłączyć informacje.
*
3
  Ten ekran jest wyświetlany tylko po ustawieniu w pozycji [Wsk. prześw.] 
 w menu [Własne] 
opcji [ON].
 
W trakcie odtwarzania oddzielnie wyświetlane są histogramy poszczególnych kolorów, w tym 
czerwonego (R), zielonego (G), niebieskiego (B) oraz Y (luminancji).
 
Podczas odtwarzania wielu obrazów lub na ekranie kalendarza: Nie można zmienić wyświetlanych 
informacji.