Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
101
  
 
SQW0024 
Setări de calitate imagini şi culori
 
 
Ajustarea calităţii imaginii cu efecte [Photo style] (Stil foto) 
 
„
 
Ajustarea calităţii imaginii 
 Apăsaţi 
 pentru a selecta tipul stilului foto. 
 
 
 Apăsaţi 
▲▼
 pentru a selecta un element şi apăsaţi 
◄►
 pentru reglare 
[+] 
Măreşte contrastul unei imagini. 
  [Contrast] 
[-] 
Reduce contrastul unei imagini. 
[+] 
Accentuează conturul într-o imagine. 
 
[Sharpness] 
(Claritate) 
[-] 
Estompează conturul într-o imagine 
[+] 
Măreşte efectul de reducere a zgomotului pentru 
a reduce zgomotul. Această setare poate reduce 
uşor rezoluţia. 
 
[NOISE REDUCTION] 
(Reducere zgomot) 
[-] 
Micşorează efectul de reducere a zgomotului 
pentru a obţine o calitate de imagie cu rezoluţie 
mai clară. 
[+] 
Culori ţipătoare 
 
[Saturation] 
(Saturaţie)
 
*1
 
[-] 
Culori discrete 
[+] 
Culori albăstrui 
 
[Color Tone] 
(Ton de culoare)*
[-] 
Culori gălbui 
[Yellow] 
(Galben) 
Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect. 
(Efect: redus) Înregistrează un cer senin mai clar.
[Orange] 
(Portocaliu) 
Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect. 
(Efect: mediu) Înregistrează un cer senin cu culori 
vibrante. 
[Red] (Roşu)
Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect. 
(Efect: ridicat) Înregistrează un cer senin cu culori 
mult mai vibrante. 
[Green] 
(Verde) 
Aplică anumite culori discrete pentru pielea şi 
buzele unei persoane. Accentuează frunzele verzi 
şi le face mai strălucitoare. 
 
[Filter Effect] 
(Efect filtru)*
2
 
[Off] 
(Dezactivare)
→ 
*
1
 [Color Tone] (Ton de culoare) este afişat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom). 
În caz contrar, se afişează [Saturation] (Saturaţie). 
*
2
 [Filter Effect] (Efect de filtru) este afişat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom). 
• 
Când calitatea imaginii este ajustată, [+] se va afişa în pictogramă. 
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) 
 
„
 
Înregistrarea setării pentru calitatea ajustată a imaginii în [Custom] (Personalizare). 
 Efectuaţi ajustarea calităţii imaginii urmând pasul 2 din „Ajustarea calităţii imaginii” şi apăsaţi [DISP.] 
(Afişare). 
• 
Este afişat un ecran de confirmare. Selectaţi [Yes] (Da) şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard