Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
159
  
 
SQW0024 
Funcţii pentru subiecte şi scopuri specifice
 
 
Efectuarea mai multor expuneri pe o singură imagine 
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
 
 
Mod de înregistrare: 
 
Puteţi crea un efect similar operării a până la patru expuneri pe o singură imagine. 
1
 
Setaţi meniul 
 (Meniu) 
→ 
 [Rec] (Înregistrare) → [Multi Exp.] (Expunere multiplă) 
2
 
Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta [START] şi apoi 
apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) 
 
 
3
 
Decideţi cu privire la compoziţie şi realizaţi prima 
fotografie. 
• 
După realizarea primei imagini, apăsaţi pe jumătate butonul 
declanşator pentru a realiza următoarea fotografie. 
• 
Apăsaţi 
▲▼
 pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi  
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
Puteţi efectua următoarele operaţii. 
 
[Next] (Următorul): Treceţi la înregistrarea următoare. 
 
[Retake] (Reefectuare): Ştergeţi rezultatul ultimei înregistrări şi realizaţi o altă imagine. 
 
[Exit] (Ieşire): Ieşiţi din modul de Expunere multiplă şi salvaţi imaginea realizată. 
 
4
 
Înregistraţi cea de-a doua, a treia şi a patra imagine. 
• 
Când apăsaţi butonul [Fn1] în timp ce realizaţi imagini, imaginile 
realizate sunt salvate şi modul de expunere multiplă este închis. 
 
5
 
Apăsaţi pe  pentru a selecta [Exit] (Ieşire), apoi 
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
• 
Operaţia poate fi, de asemenea, finalizată, apăsând butonul 
declanşator la jumătate.