Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
229
  
 
SQW0024 
Wi-Fi
 
SSID şi parolă 
Cod QR 
 
Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone 
 
Conectarea la un smartphone 
Puteţi stabili cu uşurinţă o conexiune Wi-Fi cu camera apăsând şi menţinând apăsat butonul [Wi-Fi] sau 
utilizând funcţia NFC. 
 
Pregătire 
Instalaţi în prealabil „Image App”. 
(→228)
 
 
1
 
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul [Wi-Fi] 
 
Indicator luminos conexiune Wi-Fi 
(Aprins în albastru) 
 
 
Buton [Wi-Fi] 
 
• Se afişează informaţiile (Cod QR, SSID şi parolă) necesare pentru 
conectarea directă a smartphone-ului la aparat. 
• Data următoare, va apărea ecranul pentru metoda de conectare 
utilizată anterior. 
• Acelaşi ecran poate fi afişat prin selectarea elementelor din meniu 
după cum urmează. 
 
 
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi afişat mărit. Dacă este 
dificil să scanaţi codul QR, încercaţi să îl măriţi. (Dacă smartphone-ul nu poate citi codul QR, 
măriţi distanţa dintre smartphone şi cameră şi încercaţi din nou sau utilizaţi o metodă de 
conexiune diferită de metoda codului QR.) 
•  Pentru a modifica metoda de conectare, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare) şi apoi selectaţi metoda 
de conectare. 
(→232)
 
2
 
Operaţi smartphone-ul. 
•  La stabilirea conexiunii, imaginile în direct preluate de cameră sunt afişate pe smartphone. 
(După operaţie, ar putea dura o perioadă până la stabilirea conexiunii.) 
•  Metoda de conexiune diferă în funcţie de smartphone-ul utilizat. 
(→230, 231) 
 
 
 
 
 
 
 → [New Connection] (Conexiune nouă) → 
[Remote Shooting & View] (Înregistrare şi vizualizare 
de la distanţă)