Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
2
SQT0375 (LV)
Cienījamais klient,
Mēs vēlējāmies izmantot šo izdevību, lai pateiktos Jums par šīs Panasonic digitālās 
kameras iegādi. Lūdzu, kārtīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to 
turpmākām uzziņām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu kameras faktiskā vadība un 
komponenti, izvēlnē esošie punkti, u.c. var būt nedaudz atšķirīgi no tiem, kas 
atainoti šīs lietošanas pamācības ilustrācijās.
Ievērojiet autortiesību likumus.
 •Iepriekš ierakstītu kasešu, disku vai citu publicētu vai pārraidītu materiālu 
   ierakstīšana ar mērķi, kas nav privāta lietošana, var pārkāpt autortiesību 
   likumus. Pat, ja materiāls tiek ierakstīts privātām vajadzībām, dažos 
   gadījumos tā ierakstīšana var tikt ierobežota.
Informācija Jūsu drošībai 
BRĪDINĀJUMS:
Lai mazinātu ugunsgrēka, strāvas trieciena vai produkta bojājuma risku,
 Nepakļaujiet ierīci lietus, mitruma, pilienu vai šļakatu 
iedarbībai.
 Lietojiet tikai ieteicamās papildierīces.
 Nenoņemiet vākus. 
 Nemēģiniet veikt labojumus paša spēkiem. Tehnisko apkopi 
uzticiet kvalificētam personālam.
Kontaktligzda jāuzstāda iekārtas tuvumā un tai jābūt viegli pieejamai.
 
Produkta identifikācijas marķējums 
Atrašanās vieta
Produkts
Digitālā kamera                               Apakša
Akumulatora lādētājs 
       Apakša
 
Par akumulatora lādētāju 
UZMANĪBU!
Lai mazinātu ugunsgrēka, strāvas trieciena vai produkta bojājuma risku,
 Neuzstādiet šo ierīci grāmatu plauktā, iebūvētā skapī vai jebkādā citā 
norobežotā telpā. Pārliecinieties, ka ierīce tiek labi ventilēta.
 •Kad ierīce ir savienota ar AC adapteri, tā atrodas gaidīšanas režīmā. Kamēr 
   AC adapteris ir pievienots elektrotīklam, primārā elektriskā ķēde atrodas 
   nepārtrauktā darbībā.