Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
37
SQT0375 (LV)
Video
Šī kamera var ierakstīt pilna HD (augstas kvalitātes) video, saderīgus ar AVCHD 
formātu vai video, kas ierakstīti kā MP4. Tāpat Jūs varat ierakstīt arī 4K video 
MP4 formātā. (    40)
Audio tiks ierakstīts stereo režīmā.
Jūs varat ierakstīt video manuāli iestatot diafragmas vērtību un aizvara ātrumu. 
(    28)
Kamera automātiski iestata diafragmas vērtību un aizvara ātrumu, kā arī identificē 
optimālo ainavas režīmu video ierakstīšanai [Intelligent Auto] režīmā. (    26)
1
Nospiediet video taustiņu, lai sāktu ierakstīt
 •Atlaidiet video ierakstīšanas taustiņu uzreiz pēc tā 
   nospiešanas. 
 •Video uzņemšanas laikā, mirgos ierakstīšanas 
   statusa indikators (sarkans).
 •Ierakstīšanas laikā neaizsedziet mikrofonus.
 •Video ierakstīšanas laikā var izmantot arī 
   tālummaiņu. 
–  Atsevišķos gadījumos video var tikt ierakstītas 
   arī tālummaiņas sviras un vadības gredzena 
   darbības skaņas. 
 •Video ierakstīšanas laikā līdz galam nospiežot 
   aizvara taustiņu, Jūs varat uzņemt arī fotogrāfijas. 
      Ierakstīšanas 
statusa indikators
Aizvadītais 
ierakstīšanas laiks 
(ieraksta garums)
Atlikušais pieejamais 
ierakstīšanas laiks (Apm.)
2
Pārtrauciet ierakstīšanu vēlreiz nospiežot video ierakstīšanas 
pogu
 
Ja pirms video ierakstīšanas taustiņa nospiešanas tika izmantota papildu 
optiskā tālummaiņa (Extra optical zoom), šie iestatījumi tiks atiestatīti un 
ierakstāmā zona ievērojami mainīsies.
 Video ierakstīšana