Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
2
SQT0375 (LT)
Mielas kliente,
Mes norėtume pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti jums, kad įsigijote šį Panasonic 
skaitmeninį fotoaparatą. Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas ir 
pasilikti, jei ateityje reikės pagalbos. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad faktinis jūsų 
skaitmeninio fotoaparato valdymas ir sudedamosios dalys, meniu elementai ir t.t. gali 
skirtis nuo nurodytų iliustracijose, esančiose šiose naudojimo instrukcijose.
Atidžiai laikykitės autorinių teisių įstatymų.
 •Jau įrašytų vaizdajuosčių arba diskų, arba kitos paskelbtos, arba transliuotos 
   medžiagos įrašymas kitiems tikslams, nei asmeniniam naudojimui gali pažeisti 
   autorinių teisių įstatymus. Net ir asmeniniam naudojimui, kai kurios medžiagos 
   įrašymas gali būti draudžiamas.
Informacija jūsų saugumui 
ĮSPĖJIMAS:
Norėdami sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio pažeidimo riziką,
 Saugokite šį gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašėjimo ar 
aptaškymo.
 Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
 Nepašalinkite dangtelių.
 Netaisykite šio aparato patys. Dėl taisymo kreipkitės į 
kvalifikuotą aptarnavimo personalą.
Maitinimo lizdas turi būti įrengtas netoli įrangos ir lengvai 
pasiekiamas. 
 
Gaminio identifikacinis žymėjimas
Vieta
Gaminys
Skaitmeninis fotoaparatas              Apačia
Baterijos įkroviklis                         Apačia
 
Apie baterijos įkroviklį
ATSARGIAI!
Norėdami sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio pažeidimo riziką,
 Neįrenginėkite ar nedėkite šio aparato knygų spintoje, įrengiamoje 
spintelėje ar kitoje uždaroje vietoje. Įsitikinkite, kad šis aparatas yra 
gerai vėdinamas.
 •Baterijos įkroviklis yra parengties režime, kai kintamosios srovės tiekimo 
   laidas yra įjungiamas. Pirminė grandinė yra visuomet „gyva“  tol, kol maitinimo 
   laidas yra įjungtas į elektros lizdą.