Panasonic KXP-1150 Operating Guide

Page of 36
22
Çalıştırma Talimatları
Bir Karakter Yazı Tipinin Seçimi
Denetim Paneli'ndeki FONT düğmesine basarak 
karakter yazı tiplerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.
FONT göstergeleri kombinasyonu şu anki karakter yazı 
tipi durumunu gösterir.
· FONT düğmesine basınız.
ÖRNEKLER
Not
Güç kapatıldığında yazı tipi varsayılan ayara 
dönecektir.
Her iki font göstergesi de kapalıyken, yazcınızı 
yazılım programındaki yazı tipi komutları 
kontrol edecektir.
Kağıt Besleme
Yazıcı OFF LINE moddayken veya yazıcı ON LINE 
modda yazdırmıyor durumdayken Denetim Paneli 
düğmelerini kullanarak kağıt konumunu 
ayarlayabilirsiniz.
Satır Besleme/Form Besleme (LF/FF Düğmesi)
Kağıt takılıyken, düğmesine 
 bir kez basmak 
kağıdı bir satır ilerletir.
Bu düğmeyi basılı tutmak yazıcı kafasını yazıcının 
ortasını getirecek ve kağıdı ilerletecektir.
Not
Bilgisayar formu bir sonraki sayfanın başına 
ilerleyecektir. Tek kağıt kullanırken mevcut 
kağıt yaprağı çıkarılacaktır.
Bilgisayar formu takılıyken bu işlev kağıdınızı koparma 
konumuna ilerletmenizi sağlar. Sayfayı kopardıktan 
sonra kağıdınızı ilk yazdırma satırına getirebilirsiniz.
1.
Kağıtı koparma çubuğuna ilerletmek için 
 düğmesine basınız.
Bir Karakter Yazı Tipinin 
Seçimi
PROGRAM
Courier
Roman
Bold PS
Sans Serif
 = Işık yanıyor.
 = Işık yanmıyor.
 = Işık yanıp sönüyor.
Kağıt Besleme
Satır Besleme/Form Besleme 
(LF/FF Düğmesi)
Koparma (TEAR OFF Düğmesi)
LF/FF
TEAR OFF
Changed