Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 56
Návod na obsluhu
Telefón so špičkovým dizajnom a aplikáciou Smartphone Connect
Model    
KX-PRW110FX
Pred prvým použitím si prečítajte časť
„Príprava”, str. 10
.
Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic.
Pred uvedením telefónu do činnosti si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre
prípad potreby v budúcnosti.
Pri uvedení tohto zariadenia do činnosti vo vašej krajine je najprv potrebné
zodpovedajúco zmeniť nastavenie krajiny (str. 33). Podľa potreby si môžete zmeniť
jazyk indikácií displeja (str. 13).
Zariadenie je možné používať v SR pri splnení podmienok všeobecného povolenia
VPR-05/2012.
p1_PNQX6123XA(sk-sk)_0906_ver3001   1
2016/09/16   12:46:02