Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 56
Упатство за употреба
 
Телефон со премиум дизајн и со можност за 
поврзување со паметен телефон
 
Модел бр.   
KX-PRW110FX
 
Ви благодариме што купивте Панасоник уред.
 
Пред да почнете со користење на уредот, ве молиме прочитајте го упатството 
и чувајте го за совети во иднина.
 
За да го користите уредот во вашата земја најпрво променете го 
подесувањето за регионот така што да одговара со вашата земја (стр.32). 
Ако е потребно, може и да го промените јазикот на уредот (стр.13) 
 
(
За Чешка и за Словачка)
 
Овој безжичен телефон може да се користи според општата дозвола 
бр.: VO-R/8/08.2005-23 (за Чешка), VPR-7/2001 (за Словачка).
 
Пред да почнете со користење на 
уредот, прочитајте го делот 
„Почетни подесувања”  на стр. 10
.