Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 56
 
 
 
 
Instrucţiuni de utilizare 
 
 
Telefon cu design premium cu Smartphone Connect 
Model Nr.
 
KX-PRW110FX 
 
 
 
 
Înainte de prima utilizare, consultaţi “Pregătirea”, 
la pagina 10.
 
 
Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Panasonic.
 
 
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul şi să le păstraţi 
pentru consultări ulterioare.
 
Pentru a folosi acest aparat în ţara dumneavoastră, mai întâi modificaţi setarea de 
regiune a aparatului astfel încât să corespundă ţării dumneavoastră (pagina 32). 
Schimbaţi limba de afişare a aparatului după necesităţi (pagina 13).
 
(Pentru Cehia şi Slovacia) 
Acest telefon fără fir se poate utiliza în conformitate cu Licenţa generală nr.: 
VO-R/8/08.2005-23 (pentru Cehia), VPR-7/2001 (pentru Slovacia).