Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 56
 
 
 
 
Instrucţiuni de utilizare 
 
 
Telefon cu design premium cu Smartphone Connect 
Model Nr.
 
KX-PRW110FX 
 
 
 
 
Înainte de prima utilizare, consultaţi “Pregătirea”, 
la pagina 10.
 
 
Vă mulţumim că aţi cumpărat un produs Panasonic.
 
 
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul şi să le păstraţi 
pentru consultări ulterioare.
 
Pentru a folosi acest aparat în ţara dumneavoastră, mai întâi modificaţi setarea de 
regiune a aparatului astfel încât să corespundă ţării dumneavoastră (pagina 32). 
Schimbaţi limba de afişare a aparatului după necesităţi (pagina 13).
 
(Pentru Cehia şi Slovacia) 
Acest telefon fără fir se poate utiliza în conformitate cu Licenţa generală nr.: 
VO-R/8/08.2005-23 (pentru Cehia), VPR-7/2001 (pentru Slovacia). 

Summary of Contents of operating guide for Panasonic KX-PRW110FX

 • Page 1 Instrucţiuni de utilizare Telefon cu design premium cu Smartphone Connect Model Nr. KX-PRW110FX Înainte de prima utilizare, consultaţi “Pregătirea”,...
 • Page 2Cuprins Introducere Integrarea smartphone-ului Informaţii referitoare la accesorii.................... 3 Integrarea smartphone-ului .......................... 40 Informaţii generale ......................................... 5 Setări de reţea...
 • Page 3: Informaţii referitoare la accesorii Introducere Informaţii referitoare la accesorii Accesorii furnizate Nr. Articol accesoriu/Număr componentă Cantitate Adaptor de alimentare cu curent alternativ/PNLV236CE 1...
 • Page 4Introducere Extinderea sistemului telefonic Receptor (opţional): KX- PRWA10FX Vă puteţi extinde sistemul telefonic prin înregistrarea receptoarelor opţionale (maximum 6) la...
 • Page 5: Informaţii generale Introducere Informaţii generale • Acest echipament este conceput pentru utilizare în reţeaua telefonică analogică din Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia,...
 • Page 6: Pentru siguranţa dumneavoastrăIntroducere • Evitaţi îndoirea, tragerea excesivă sau Pentru siguranţa amplasarea sub obiecte grele a adaptorului de alimentare cu curent alternativ...
 • Page 7: Pentru performanţe optime Informaţii importante • Acest produs nu poate face apeluri când: 1. Nu utilizaţi acest produs în apropierea apei, −...
 • Page 8: Alte informaţiiIntroducere • Feriţi aparatul de fum excesiv, praf, temperaturi ridicate sau vibraţii. Informaţii pentru utilizatori • Aparatul nu trebuie expus...
 • Page 9: Specificaţii Informaţii importante Notă pentru simbolul acumulatorului Acest simbol ( ) poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic...
 • Page 10: ConfigurareaPregătirea Pregătirea Instalarea acumulatorului Configurarea • UTILIZAŢI DOAR acumulatoare Conexiuni Ni-MH, AAA (R03) dimensiunea (1). • NU utilizaţi acumulatori alcalini/cu...
 • Page 11: Butoane de control Pregătirea Pregătirea • Când acumulatoarele sunt complet încărcate, mediu cu substanţe uleioase, praf sau se afişează „Fully charged” (Încărcare...
 • Page 12: Pictograme afişajPregătirea Pregătirea Tastele navigator funcţionează astfel: Receptor Simbol Semnificaţie Sus Jos Stânga Dreapta – , , ,sau : Derulaţi prin...
 • Page 13: Alte setări Pregătirea Pregătirea Element Semnificaţie Nivel acumulator Setări limbă Alarma este pornită. (pagina 27) Limbă afişaj Egalizatorul este setat. (pagina...
 • Page 14Pregătirea Pregătirea Mod economic, cu o singură atingere Când receptorul se află pe unitatea de bază, puterea de transmisie a...
 • Page 15: Funcţii utile pe durata unui apel Efectuarea/Preluarea apelurilor telefonice card de apelare şi/sau a unui cod PIN în Efectuarea apelurilor agenda telefonică (pagina 19). 1...
 • Page 16Efectuarea/Preluarea apelurilor telefonice 1 Apăsaţi [Menu] (Meniu) în timpul Mute (Dezactivare sunet) convorbirii. 1 Apăsaţi în timpul unui apel. 2...
 • Page 17: Blocare taste Efectuarea/Preluarea apelurilor telefonice Două persoane ce utilizează aceeaşi celulă radio pot realiza o conferinţă telefonică cu o Efectuarea unui...
 • Page 18: Agendă telefonicăAgendă telefonică Stocarea unui număr în lista de Agenda telefonică reapelare din agenda telefonică Puteţi adăuga 500 de nume (max....
 • Page 19 Agendă telefonică Găsirea şi apelarea unei intrări din agenda telefonică Ştergerea intrărilor 1 Ştergerea unei intrări 2 Pentru a...
 • Page 20: Apelare rapidăAgendă telefonică • Dacă dispuneţi de un serviciu de apelare cu 4 Dacă este necesar, editaţi numărul de disc rotativ/impuls,...
 • Page 21: Listă de meniuri Programare Lista de meniuri Pentru accesarea funcţiilor, există 2 metode. „ Derularea prin meniurile afişate 1 (Meniu) 2 Apăsaţi...
 • Page 22Programare Meniu principal: „SMS” Sub-meniu 1 Sub-meniu 2 Setări Cod Receive List - - #350 38 (Listă recepţie) Send List...
 • Page 23 Programare Meniu principal: „Initial Setup” (Configurare iniţială) Sub-meniu 1 Sub-meniu 2 Setări Cod Ringer Setup Ringer Volume 0-6: Off...
 • Page 24Programare Sub-meniu 1 Sub-meniu 2 Setări Cod Speed Dial - - #261 20 (Apelare rapidă) Eco Setup Transmission Power 1:<Normal>...
 • Page 25 Programare Sub-meniu 1 Sub-meniu 2 Setări Cod Line Setup Dial Mode 1: Pulse (Impuls) #120 14 (Configurare linie) (Mod...
 • Page 26Programare Sub-meniu 1 Sub-meniu 2 Setări Cod *2 Country (Ţară) - 1: < Other> (Altele) #136 32 2: Česká rep....
 • Page 27: Alarmă Programare Pentru a activa această funcţie, selectaţi „Caller ID” (Identificare apelant). Pentru a dezactiva această funcţie, selectaţi „Manual”. (Numai...
 • Page 28: Mod nocturnProgramare 3 : Selectaţi opţiunea de alarmă dorită. → Mod nocturn Modul nocturn permite selectarea unei „Off” (Dezactivare): perioade de...
 • Page 29: Monitorizare bebeluş Programare 2 Selectaţi categoriile dorite apăsând - . 2 Introduceţi numărul de telefon • este afişat lângă numerele (maxim...
 • Page 30Programare 1 (Meniu) (tasta programabilă Setarea funcţiei de monitorizare dreapta) a bebeluşului 2 : „On” (Activare) [OK] Efectuaţi operaţia de...
 • Page 31: Alte opţiuni de programare Programare Programare Sensibilitatea funcţiei de Alte opţiuni de programare monitorizare a copiilor Puteţi ajusta sensibilitatea funcţiei de Modificarea numelui...
 • Page 32Programare 6 Introduceţi numărul de telefon sau codul de Important: zonă care urmează să fie restricţionat (până • Asiguraţi-vă că...
 • Page 33: Înregistrarea unui aparat Programare 6 Introduceţi un memo de tip text O unitate de bază şi receptoarele cu care (maximum 30 caractere)...
 • Page 34Programare Anularea înregistrării unui receptor Înregistrarea repetorului DECT Un receptor îşi poate anula propria înregistrare (KX-A405) la unitatea de bază...
 • Page 35: Lista de apelanţi Serviciul de identificare apelant Afişarea numelor din agenda Utilizarea serviciului telefonică de identificare a apelanţilor Când se primesc informaţii...
 • Page 36Serviciul de identificare apelant Ştergerea tuturor informaţiilor despre apelant 1 2 (Ştergere) → : "Yes" (Da) → → 36
 • Page 37: Expedierea unui mesaj SMS (Serviciul de Mesaje Scurte) (pagina 22). În acest caz, stocaţi din nou Configurare SMS numerele dacă este necesar....
 • Page 38: Recepţionarea unui mesajSMS (Serviciul de Mesaje Scurte) telefonie. Pentru detalii, consultaţi furnizorul de servicii SMS/compania de telefonie. Citirea unui mesaj recepţionat •...
 • Page 39: Alte setări SMS (Serviciul de Mesaje Scurte) Notă: • După efectuarea operaţiunii de mai sus, treceţi la pasul următor respectând instrucţiunile...
 • Page 40: Setări de reţeaIntegrarea smartphone-ului • iPhone şi iPad sunt mărci înregistrate ale Integrarea smartphone-ului Apple Inc. Puteţi instala aplicaţia gratuită Smartphone •...
 • Page 41: Alte funcţii reţea Integrarea smartphone-ului 3 : Selectaţi SSID a routerului dvs. 4 Introduceţi setarea dorită. → wireless. → • Apăsaţi pentru...
 • Page 42Integrarea smartphone-ului Dacă aveţi deja un dispozitiv de extindere a nivelului Wi-Fi, utilizarea modului repetor Wi-Fi poate provoca probleme de...
 • Page 43: Introducerea caracterelor Informaţii utile Serviciul de mesagerie vocală Mesageria vocală este un serviciu de preluare automată a apelurilor, oferit de furnizorul...
 • Page 44Informaţii utile Tabelul cu caractere alfabetice (ABC) Tabel de introducere numere (0-9) Tabel cu caractere greceşti (ABГ) Tabel cu caracterele...
 • Page 45: Mesajele de eroare Informaţii utile • Caracterele următoare sunt utilizate atât pentru majuscule, cât şi pentru minuscule: Tabel cu caractere chirilice (AБB)...
 • Page 46: Ghid de rezolvare a problemelorInformaţii utile Mesaj afişat Cauză/soluţie You must first subscribe to Caller ID • Trebuie să vă abonaţi la serviciul de...
 • Page 47 Informaţii utile Listă de meniuri Problemă Cauză/soluţie Afişarea are loc într-o limbă • Schimbaţi limba de afişare (pagina 13)....
 • Page 48Informaţii utile Problemă Cauză/soluţie Se aud zgomote, sunetul • Utilizaţi receptorul sau unitatea de bază într-o zonă cu se aude...
 • Page 49 Informaţii utile Problemă Cauză/soluţie Ora afişată pe aparat • Informaţiile de oră incorecte de la identificatorul de apelant s-a...
 • Page 50: Ghid de rezolvare a problemelorInformaţii utile Ghid de rezolvare a problemelor privind conexiunea la reţea Problemă Cauză/soluţie Nu mă pot conecta. • Routerul wireless...
 • Page 51 Informaţii utile Problemă Cauză/soluţie Se afişează Dacă aţi selectat "Search for Networks" (Căutare reţele) la configurarea "Failed to connect"...
 • Page 52: IndexIndex L Index Limbă: 13 A Lista de apelanţi: 35 Acumulator: 10, 11 M Agendă telefonică: 18 Mesaje de eroare:...
 • Page 53Note 53
 • Page 54Note 54
 • Page 55Note 55
 • Page 56Departament de vânzări: ■ Cehă ■ Slovacia Panasonic Marketing Europe Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka GmbH, organizačná zložka Česká...