Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
 
 
 
 
 
Návod na obsluhu: 
rozšírené funkcie
Digitálny fotoaparát
Model
 
DMC-LX100
Pred prvým použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento 
návod na obsluhu a odložte si ho pre prípadné ďalšie použitie.
M-DMCLX100Q-SK
Otázky a odpovede Riešenie problémov 
Zobrazované hlásenia 
Vyhľadanie potrebných informácií 
Obsah 
Obsah podľa funkcií 
Zoznam menu 

Summary of Contents of operating guide for Panasonic DMC-LX100

 • Page 1 Návod na obsluhu: rozšírené funkcie Digitálny fotoaparát Model DMC-LX100 Pred prvým použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento návod na...
 • Page 2: Vyhľadanie potrebných informáciíVyhľadanie potrebných informácií V tomto „Návode na obsluhu: rozšírené funkcie“ nájdete potrebné informácie na uvedených stranách a stranách, ktoré po...
 • Page 3 Spôsob používania tohto návodu Symboly režimov snímania Režim snímania: V režimoch snímania, v ktorých sú symboly zobrazené čiernou farbou,...
 • Page 4: Obsah Obsah Vyhľadanie potrebných informácií............. 2 Obsah podľa funkcií................................... 10 Spôsob používania tohto návodu............... 3 Pred uvedením do činnosti Pred uvedením...
 • Page 5 Obsah Základné funkcie Držanie fotoaparátu.................................... 53 Prehliadanie snímok.................................. 67 Snímanie s použitím hľadáčika................. 54 Prehrávanie videozáznamov........................ 70 Prepínanie medzi...
 • Page 6 Obsah Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok pridaním Korekcia kontrastu a expozície ([i.Dynamic] efektov [Photo Style] (Štýl...
 • Page 7 Obsah Funkcie pre rôzne objekty a účely Automatické snímanie v určených Súčasné vypnutie zvukovej signalizácie intervaloch [Time Lapse Shot] (Časozberné...
 • Page 8 Obsah Prehliadanie a úpravy snímok Prehliadanie skupinových snímok......... 201 [Stop Motion Video] (Videozáznam Vytváranie statických záberov z postupného premiestňovania snímaného z videozáznamov.........................................
 • Page 9 Obsah Pripojenie k iným zariadeniam Vychutnajte si videozáznamy v rozlíšení Kopírovanie statických záberov 4K............................................................... 274 a videozáznamov....................................... 284 Prehrávanie videozáznamov...
 • Page 10 Obsah podľa funkcií Snímanie Snímanie Spôsob snímania Režim snímania...................................................59 Režim spôsobu snímania..................................141 [Preview] (Kontrolný náhľad)...............................88 [Aspect Bracket] (Snímanie sledu...
 • Page 11 Obsah podľa funkcií Prehliadanie Prehliadanie [Resize] (Zmena rozlíšenia)...............................216 [Auto Review] (Automatická kontrola záberu).....57 [Cropping] (Orezanie snímky)............................217 Prehliadanie snímok............................................67...
 • Page 12: Pred uvedením do činnosti Pred uvedením do činnosti Pred uvedením do činnosti n Zaobchádzanie s fotoaparátom Fotoaparát nevystavujte silným otrasom, ani pôsobeniu nadmernej...
 • Page 13 Pred uvedením do činnosti Dodávané príslušenstvo Pred uvedením fotoaparátu do činnosti si skontrolujte dodané príslušenstvo. ● Obsah dodávaného príslušenstva...
 • Page 14 Pred uvedením do činnosti Prehľad hlavných súčastí a ich funkcií 1 2 3 4 5 6 1 Indikátor samospúšte...
 • Page 15 Pred uvedením do činnosti Prehľad hlavných súčastí a ich funkcií (Vrchná časť) 10 Stereofónny mikrofón (→53, 200) Dávajte pozor,...
 • Page 16 Pred uvedením do činnosti Prehľad hlavných súčastí a ich funkcií 23 24 25 26 27 29 30 28 23...
 • Page 17 Pred uvedením do činnosti Prehľad hlavných súčastí a ich funkcií 27 31 32 33 34 35 37 38 36...
 • Page 18 Pred uvedením do činnosti Prehľad hlavných súčastí a ich funkcií Tlačidlo [MENU/SET]/Tlačidlá kurzora/Otočný ovládač Tlačidlo [MENU/SET] Slúži na vyvolanie...
 • Page 19: Príprava Príprava Pripevnenie krytu objektívu a remienka na rameno Keď nesnímate, nasaďte na objektív kryt objektívu. Ochránite tak objektív. Aby...
 • Page 20 Príprava Nabíjanie batérie Pred prvým použitím batériu nabite (pri dodaní fotoaparátu batéria nie je nabitá). Batérie, ktoré je možné...
 • Page 21 Príprava Nabíjanie batérie Poznámky o dĺžke nabíjania Dĺžka nabíjania Približne 190 min • Vyššie uvedená dĺžka nabíjania znamená čas...
 • Page 22 Príprava Nabíjanie batérie Informácie o počte záberov, ktoré je možné nasnímať a prevádzkovom čase Snímanie statických záberov (pri používaní displeja)...
 • Page 23 Príprava Nabíjanie batérie Snímanie videozáznamov (pri používaní displeja) [Rec Format] (Záznamový formát) [AVCHD] [MP4] [MP4] [Rec Quality] (Kvalita záznamu)...
 • Page 24 Príprava Vkladanie a vyberanie batérie/karty (voliteľné príslušenstvo) • Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý. [OPEN] [LOCK] (Otvoriť) (Zaistiť) 1 Posuňte zaisťovací...
 • Page 25 Príprava Informácie o pamäťovej karte Je možné používať nasledovné pamäťové karty založené na štandarde SD (odporúčame používať karty značky...
 • Page 26 Príprava Informácie o pamäťovej karte ● Ak nastavíte prepínač ochrany proti vymazaniu a zápisu do polohy „LOCK“ (Zablokované), môže sa...
 • Page 27 Príprava Informácie o pamäťovej karte Orientačné údaje o záznamovej kapacite (počet záberov/záznamový čas) Počet záberov, ktoré je možné nasnímať, a...
 • Page 28 Príprava Informácie o pamäťovej karte Keď je položka [Rec Format] (Záznamový formát) nastavená na [MP4] [Rec Quality] 8 GB 16...
 • Page 29 Príprava Nastavenie hodín Pri dodaní nie sú hodiny vo fotoaparáte nastavené. 1 Zapnite fotoaparát. • Ak sa nezobrazí prostredie...
 • Page 30 Príprava Nastavenie hodín 8 Tlačidlami ◄► nastavte vašu domovskú Názov mesta alebo oblasti oblasť a stlačte tlačidlo [MENU/SET]. Aktuálny...
 • Page 31 Príprava Nastavenia v menu Menu môžete použiť na nastavenie funkcií fotoaparátu a snímania, ovládanie funkcií prehliadania a vykonávanie iných...
 • Page 32 Príprava Nastavenia v menu 2 Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovanú položku Strana menu a stlačte tlačidlo [MENU/SET]. • Položky je...
 • Page 33 Príprava Nastavenia v menu Prepnutie typu menu Príklad: Prepnutie do menu nastavení [Setup] z menu snímania [Rec] 1 Stlačte...
 • Page 34 Príprava Okamžité vyvolanie často používaných menu (Menu rýchleho nastavenia) Umožňuje ľahko vyvolať niektoré položky menu a nastaviť ich. • Zobrazené...
 • Page 35 Príprava Okamžité vyvolanie často používaných menu (Menu rýchleho nastavenia) Zmena menu rýchleho nastavenia na požadovanú položku Keď je položka...
 • Page 36 Príprava Okamžité vyvolanie často používaných menu (Menu rýchleho nastavenia) Menu používateľských nastavení [Custom] • [Silent Mode] (Tichý režim) (→161)...
 • Page 37 Príprava Priradenie často používaných funkcií tlačidlám (Funkčné tlačidlá) Často používané funkcie je možné priradiť konkrétnym tlačidlám. 1 Nastavte menu....
 • Page 38 Príprava Priradenie často používaných funkcií tlačidlám (Funkčné tlačidlá) Priradenie funkcie funkčnému tlačidlu Priradenú funkciu použijete stlačením funkčného tlačidla. •...
 • Page 39 Príprava Nedostupné v nasledujúcich prípadoch: ● Funkcia priradená tlačidlu [Fn1] nebude účinná v nasledujúcich prípadoch: • keď je nastavený...
 • Page 40 Príprava Zmena nastavení pomocou ovládacieho krúžku Zmena nastavení priradených ovládaciemu krúžku Zmena nastavení priradených ovládaciemu krúžku. 1 Nastavte menu....
 • Page 41 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Pre nastavenie hodín a nastavenie režimu šetrenia batérie sú dôležité položky [Clock Set] (Nastavenie...
 • Page 42 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [Travel...
 • Page 43 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [Beep]...
 • Page 44 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [Monitor...
 • Page 45 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [Monitor...
 • Page 46 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [Sleep...
 • Page 47 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [USB...
 • Page 48 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [TV...
 • Page 49 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [TV...
 • Page 50 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [Version...
 • Page 51 Príprava Používanie menu nastavení [Setup] Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane (→31) [Reset...
 • Page 52 Príprava Zadávanie textu Pomocou tlačidiel kurzora môžete zadávať mená vo funkcii identifikácie tvárí a vo funkcii [Profile Setup] (Nastavenie...
 • Page 53: Základné funkcie Základné funkcie Držanie fotoaparátu • Aby sa vám fotoaparát nechvel, držte ho oboma rukami, ramená Prisvetlenie držte voľne pri tele a mierne sa rozkročte....
 • Page 54 Základné funkcie Snímanie s použitím hľadáčika Pomocou hľadáčika môžete skontrolovať zobrazenie snímaného objektu, aj keď sa nachádzate na mieste...
 • Page 55 Základné funkcie Snímanie s použitím hľadáčika Nastavenie citlivosti snímača priblíženia oka alebo nastavenie na prepínanie zobrazenia medzi hľadáčikom a...
 • Page 56 Základné funkcie Snímanie statických záberov • Pomocou tlačidla [ ] (▼) nastavte režim spôsobu snímania na [ ] ([Single]...
 • Page 57 Základné funkcie Snímanie statických záberov ● Fotoaparát môže mať problém zaostriť na nasledujúce typy objektov, resp. za nasledujúcich podmienok:...
 • Page 58 Základné funkcie Snímanie videozáznamov Môžete snímať videozáznamy v plnom vysokom rozlíšení kompatibilné so štandardom AVCHD, ako aj videozáznamy vo...
 • Page 59 Základné funkcie Voľba režimu snímania Voľba režimu snímania pomocou clonového krúžku a ovládača rýchlosti uzávierky 1 Otočte clonový krúžok...
 • Page 60 Základné funkcie Voľba režimu snímania Uloženie kombinácie nastavení, ktoré sa použijú počas snímania (Používateľské nastavenie) Môžete uložiť až tri...
 • Page 61 Základné funkcie Voľba režimu snímania Pri zmene nastavení v menu Aj keď dočasne zmeníte nastavenia v menu, keď je...
 • Page 62 Základné funkcie Prepínanie informácií zobrazovaných počas snímania Fotoaparát vám umožňuje aj vypnúť informácie o snímaní (napríklad symboly pre rôzne...
 • Page 63 Základné funkcie Prepínanie informácií zobrazovaných počas snímania n [ù] Rozloženie zobrazenia spôsobom ako v hľadáčiku so živým náhľadom •...
 • Page 64 Základné funkcie Prepínanie informácií zobrazovaných počas snímania Aktivácia/deaktivácia zobrazenia histogramu → [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Histogram] → [ON] (Zap.)/[OFF]...
 • Page 65 Základné funkcie Prepínanie informácií zobrazovaných počas snímania Aktivácia/deaktivácia zobrazenia vodiacich čiar → [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Guide Line] (Vodiace...
 • Page 66 Základné funkcie Prepínanie informácií zobrazovaných počas snímania Používanie ukazovateľa vyrovnania Ak sa chcete uistiť, že fotoaparát nie je otočený...
 • Page 67 Základné funkcie Prehliadanie snímok 1 Stlačte tlačidlo prehliadania. 2 Tlačidlami ◄► alebo otočením otočného ovládača zvoľte snímku, ktorú chcete...
 • Page 68 Základné funkcie Prehliadanie snímok Priblíženie prehliadaných snímok 1 Ovládač zoomu posuňte smerom k polohe T. • Pri každom posunutí...
 • Page 69 Základné funkcie Prehliadanie snímok Zobrazenie snímok podľa dátumu nasnímania (Prehliadanie v režime kalendára) 1 Ovládač zoomu posuňte smerom k...
 • Page 70 Základné funkcie Prehliadanie snímok Prehrávanie videozáznamov Tento fotoaparát umožňuje prehrávanie videozáznamov vo formáte AVCHD a MP4. 1 V režime...
 • Page 71 Základné funkcie Prepínanie informácií zobrazovaných počas prehliadania Počas prehliadania snímok môžete vypnúť zobrazenie informácií o snímke (číslo súboru atď.)...
 • Page 72 Základné funkcie Prepínanie informácií zobrazovaných počas prehliadania Aktivácia/deaktivácia zobrazenia preexponovaných miest → [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Highlight] (Zvýraznenie preexponovaných...
 • Page 73 Základné funkcie Mazanie snímok Vymazané snímky nie je možné obnoviť. V nasledujúcich prípadoch sa snímky nevymažú: • snímky chránené...
 • Page 74 Základné funkcie Mazanie snímok Vymazanie viacerých (max. 100) alebo všetkých snímok So skupinou snímok (→201) fotoaparát pracuje ako s...
 • Page 75: Režim snímania Režim snímania Snímanie s automatickými nastaveniami [Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim) Režim snímania: V tomto režime fotoaparát optimalizuje nastavenia pre...
 • Page 76 Režim snímania Snímanie s automatickými nastaveniami [Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim) Automatické rozpoznanie typu scény V režime snímania statických...
 • Page 77 Režim snímania Snímanie s automatickými nastaveniami [Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim) Používanie blesku (dodané/voliteľné príslušenstvo) 1 Vypnite fotoaparát. 2...
 • Page 78 Režim snímania Snímanie s automatickými nastaveniami [Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim) Snímanie s fotoaparátom držaným v ruke ([iHandheld Night...
 • Page 79 Režim snímania Snímanie s automatickými nastaveniami [Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim) Kombinovanie záberov do jediného statického záberu s bohatou...
 • Page 80 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Režim snímania: Expozíciu môžete nastaviť pomocou nastavení clonového krúžku...
 • Page 81 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Snímanie po automatickom nastavení hodnoty clony a expozičného času...
 • Page 82 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Úprava parametrov automatickej expozície Funkcia na udržanie rovnakej expozície...
 • Page 83 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Snímanie s nastavením hodnoty clony ([Aperture-Priority] (Režim dôrazu na...
 • Page 84 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Snímanie s nastavením expozičného času ([Shutter-Priority] (Režim dôrazu na expozičný...
 • Page 85 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času ● Keď otočíte ovládač rýchlosti uzávierky, zobrazí sa expozimeter....
 • Page 86 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Snímanie s nastavením hodnoty clony a expozičného času ([Manual...
 • Page 87 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Pomocný indikátor manuálneho nastavenia expozície (odhadnuté hodnoty) Zobrazenie záberov...
 • Page 88 Režim snímania Snímanie po nastavení hodnoty clony a expozičného času Kontrola účinku hodnoty clony a expozičného času (Režim [Preview] (Kontrolný...
 • Page 89: Obrazové efekty (Filter) Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Režim snímania: Spomedzi rôznych efektov si môžete vybrať vlastné nastavenia...
 • Page 90 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) ● Nastavenia zostanú zachované aj po zmene režimu snímania alebo...
 • Page 91 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Upravenie obrazových efektov podľa vašich požiadaviek Podmienky nastavenia (napríklad stupeň...
 • Page 92 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 93 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 94 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 95 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 96 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 97 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 98 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 99 Obrazové efekty (Filter) Snímanie s použitím obrazových efektov (filtra) Postupy nastavenia pre obrazové efekty (filter) nájdete na strane (→89)....
 • Page 100: Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok pridaním efektov [Photo Style] (Štýl fotografie) Režim snímania: Táto funkcia vám...
 • Page 101 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok pridaním efektov [Photo Style] (Štýl fotografie) n Upravenie vlastností snímok 1...
 • Page 102 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie svetlých a tmavých častí [Highlight Shadow] (Svetlo a tieň) Režim snímania: Môžete upraviť...
 • Page 103 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vyváženia bielej Režim snímania: Pri snímaní za slnečného svetla, pri osvetlení žiarovkami alebo...
 • Page 104 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vyváženia bielej n Automatické vyváženie bielej Keď je nastavený režim [AWB] (Automatické vyváženie...
 • Page 105 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vyváženia bielej Nastavenie vyváženia bielej s použitím farebnej teploty Vyváženie bielej môžete nastaviť...
 • Page 106 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vyváženia bielej Snímanie sledu záberov na základe nastavenia vyváženia bielej Snímanie sledu záberov...
 • Page 107 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok a rozlíšenia Zmena zobrazovacieho pomeru statických záberov Režim snímania: Pomocou prepínača...
 • Page 108 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok a rozlíšenia Nastavenie rozlíšenia Režim snímania: Čím väčší je počet obrazových...
 • Page 109 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok a rozlíšenia Nastavenie miery komprimácie snímok ([Quality] (Kvalita snímky)) Režim snímania:...
 • Page 110 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Nastavenie vlastností snímok a rozlíšenia Nedostupné v nasledujúcich prípadoch: ● Na snímkach vo formáte...
 • Page 111 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Efektívne používanie funkcií korekcie snímok Korekcia kontrastu a expozície ([i.Dynamic] (Inteligentné ovládanie dynamického rozsahu))...
 • Page 112 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Efektívne používanie funkcií korekcie snímok Kombinovanie statických záberov s rôznymi expozíciami ([HDR] (Vysoký dynamický...
 • Page 113 Nastavenie vlastností snímok a podania farieb Efektívne používanie funkcií korekcie snímok Potlačenie šumu pri dlhej expozícii ([Long Shtr NR] (Tlmenie...
 • Page 114: Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Aktivuje sa 1 Prepínač zaostrovania prepnite na [ ]...
 • Page 115 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Keď snímate s použitím funkcie [AFF], [AFC] ● Ak...
 • Page 116 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Nedostupné v nasledujúcom prípade: ● Režim [ ] (Bodové...
 • Page 117 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Automatická aretácia zaostrenia na pohybujúci sa objekt (funkcia AF...
 • Page 118 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania atď. (Zaostrovanie na viac oblastí určených používateľom) Môžete nastaviť...
 • Page 119 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Keď zvolíte [ ]/[ ]/[ ]/[ ] Tlačidlami ▲▼◄►...
 • Page 120 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Určená poloha na zaostrenie (Zaostrovanie na 1 oblasť) /...
 • Page 121 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Zmena polohy a veľkosti oblasti automatického zaostrovania n Keď...
 • Page 122 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania n Keď zvolíte [ ] Zobrazenie si môžete zväčšiť,...
 • Page 123 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Aktivácia/deaktivácia používania tlačidiel kurzora na posúvanie oblasti automatického zaostrovania...
 • Page 124 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Nastavenie požadovaného spôsobu zaostrovania Pomocou menu používateľských nastavení [Custom]...
 • Page 125 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime automatického zaostrovania Zapnutie/vypnutie prisvetlenia → [Custom] (Používateľské nastavenia) → [AF Assist...
 • Page 126 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie záberov zblízka (Snímanie v režime makro) Režim snímania: Ak chcete objekt zväčšiť, nastavenie...
 • Page 127 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie záberov zblízka (Snímanie v režime makro) ● V inteligentnom automatickom režime [Intelligent Auto]...
 • Page 128 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime manuálneho zaostrovania Režim snímania: Manuálne zaostrovanie je praktické, keď chcete aretovať...
 • Page 129 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime manuálneho zaostrovania Aktivácia/deaktivácia zobrazenia sprievodcu manuálnym zaostrovaním → [Custom] (Používateľské nastavenia)...
 • Page 130 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime manuálneho zaostrovania Aktivácia/deaktivácia funkcie [Peaking] (Zvýraznenie zaostrených častí), ktorá farebne zvýrazní...
 • Page 131 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime manuálneho zaostrovania Podpora manuálneho zaostrovania n Zobrazenie podpory manuálneho zaostrovania •...
 • Page 132 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie v režime manuálneho zaostrovania Zmena zobrazenia podpory manuálneho zaostrovania → [Custom] (Používateľské nastavenia)...
 • Page 133 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie pomocou uzamknutia zaostrenia a/alebo expozície [AF/AE Lock] (Aretácia automatického zaostrenia/automatickej expozície) Režim snímania:...
 • Page 134 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie pomocou uzamknutia zaostrenia a/alebo expozície [AF/AE Lock] (Aretácia automatického zaostrenia/automatickej expozície) Zachovanie/nezachovanie aretácie po...
 • Page 135 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Snímanie s kompenzáciou expozície Režim snímania: Táto funkcia umožňuje korigovať expozíciu v prípade protisvetla...
 • Page 136 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Nastavenie citlivosti ISO Režim snímania: Pomocou tejto funkcie môžete manuálne nastaviť citlivosť ISO (citlivosť...
 • Page 137 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Nastavenie citlivosti ISO ● Keď ako obrazový efekt (filter) zvolíte [High Dynamic] (Vysoká dynamika),...
 • Page 138 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Nastavenie citlivosti ISO Nastavenie hodnoty prírastku citlivosti ISO Režim snímania: Môžete nastaviť, či sa...
 • Page 139 Nastavenie zaostrenia a jasu (expozície) Nastavenie režimu merania expozície Režim snímania: Táto funkcia vám umožňuje zmeniť spôsob merania, ktoré...
 • Page 140: Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Nastavenie typu uzávierky Režim snímania: Na snímanie môžete použiť dva typy režimov uzávierky: mechanickú uzávierku...
 • Page 141 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Voľba režimu spôsobu snímania Režim snímania: Môžete prepnúť úkon, ktorý sa vykoná pri stlačení spúšte....
 • Page 142 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Funkcia sekvenčného snímania Režim snímania: Počas stlačenia spúšte sa budú zábery snímať nepretržite, až kým...
 • Page 143 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Funkcia sekvenčného snímania 4 • Zaostrite na objekt a nasnímajte záber. Režim sekvenčného snímania aktivujete...
 • Page 144 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Funkcia sekvenčného snímania ● Keď je frekvencia sekvenčného snímania nastavená na [H] (Vysoká frekvencia), a...
 • Page 145 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Snímanie s automatickou zmenou expozície [Auto Bracket] (Snímanie sledu záberov s automatickou gradáciou expozície) Režim...
 • Page 146 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Snímanie s automatickou zmenou expozície ([Auto Bracket] (Snímanie sledu záberov s automatickou gradáciou expozície)) n Zmena nastavenia Jednotlivé zábery/Sekvencia...
 • Page 147 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Automatická zmena zobrazovacieho pomeru pri snímaní [Aspect Bracket] (Snímanie sledu záberov s rôznymi zobrazovacími pomermi) Režim...
 • Page 148 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Snímanie pomocou samospúšte Režim snímania: Odporúčame používať statív. Nastavenie samospúšte na 2 sekundy je užitočné...
 • Page 149 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Snímanie pomocou samospúšte ● Ak snímate s bleskom pri nastavení [ ], výkon blesku nemusí...
 • Page 150 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Snímanie panoramatických snímok Režim snímania: Panoramatickú snímku môžete ľahko nasnímať otáčaním fotoaparátu smerom, v ktorom...
 • Page 151 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Snímanie panoramatických snímok 5 Snímanie spustite úplným stlačením spúšte a otáčajte fotoaparát malým krúživým pohybom...
 • Page 152 Nastavenie uzávierky a režimu činnosti Snímanie panoramatických snímok n Prehliadanie panoramatických snímok Panoramatické snímky môžete priblížiť ovládačom zoomu rovnako ako...
 • Page 153: Funkcie pre rôzne objekty a účely Funkcie pre rôzne objekty a účely Automatické snímanie v určených intervaloch [Time Lapse Shot] (Časozberné snímanie) Režim snímania: Môžete vopred...
 • Page 154 Funkcie pre rôzne objekty a účely Automatické snímanie v určených intervaloch [Time Lapse Shot] (Časozberné snímanie) 4 • Úplne...
 • Page 155 Funkcie pre rôzne objekty a účely Automatické snímanie v určených intervaloch [Time Lapse Shot] (Časozberné snímanie) ● Táto funkcia...
 • Page 156 Funkcie pre rôzne objekty a účely Vytvorenie animácie postupným premiestňovaním snímaného objektu [Stop Motion Animation] (Animácia pomocou postupného premiestňovania...
 • Page 157 Funkcie pre rôzne objekty a účely Vytvorenie animácie postupným premiestňovaním snímaného objektu [Stop Motion Animation] (Animácia pomocou postupného premiestňovania...
 • Page 158 Funkcie pre rôzne objekty a účely Vytvorenie animácie postupným premiestňovaním snímaného objektu [Stop Motion Animation] (Animácia pomocou postupného premiestňovania...
 • Page 159 Funkcie pre rôzne objekty a účely Uskutočnenie viacerých expozícií pri jednej snímke [Multi Exp.] (Multiexpozícia) Režim snímania: Môžete vytvoriť...
 • Page 160 Funkcie pre rôzne objekty a účely Uskutočnenie viacerých expozícií pri jednej snímke [Multi Exp.] (Multiexpozícia) n Nastavenie kompenzácie automatického...
 • Page 161 Funkcie pre rôzne objekty a účely Súčasné vypnutie zvukovej signalizácie a blesku [Silent Mode] (Tichý režim) Režim snímania: Tento...
 • Page 162 Funkcie pre rôzne objekty a účely Snímanie s funkciou identifikácie tvárí [Face Recog.] (Identifikácia tvárí) Režim snímania: Funkcia identifikácie...
 • Page 163 Funkcie pre rôzne objekty a účely Snímanie s funkciou identifikácie tvárí [Face Recog.] (Identifikácia tvárí) Nedostupné v nasledujúcich prípadoch:...
 • Page 164 Funkcie pre rôzne objekty a účely Snímanie s funkciou identifikácie tvárí [Face Recog.] (Identifikácia tvárí) 4 Tlačidlami ▲▼ zvoľte...
 • Page 165 Funkcie pre rôzne objekty a účely Nastavenie profilu pre dieťa alebo domáce zvieratko, ktorý sa zaznamená na snímke Režim...
 • Page 166 Funkcie pre rôzne objekty a účely Zobrazenie vhodného prostredia pre špecifické podmienky pri snímaní Kontrola miesta, kde môže dôjsť...
 • Page 167 Funkcie pre rôzne objekty a účely Zobrazenie vhodného prostredia pre špecifické podmienky pri snímaní ● Ak dôjde k preexponovaniu,...
 • Page 168: Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Korekcia chvenia fotoaparátu Režim snímania: Pomocou tejto funkcie fotoaparát automaticky identifikuje chvenie a...
 • Page 169 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Korekcia chvenia fotoaparátu ● Pri používaní statívu vám odporúčame nastaviť funkciu [Stabilizer] (Optická...
 • Page 170 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Používanie zoomu Režim snímania: Pomocou funkcie zoomu môžete upraviť oblasť, ktorá bude zachytená...
 • Page 171 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Používanie zoomu Druhy zoomu a ich použitie Keď sa zmení rozlíšenie, zmení sa...
 • Page 172 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Používanie zoomu Ak chcete dosiahnuť ešte vyššiu mieru priblíženia, môžete použiť kombináciu nasledujúcich...
 • Page 173 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Používanie zoomu [Digital Zoom] (Digitálny zoom) Režim snímania: Ďalšie 4-násobné priblíženie oproti optickému...
 • Page 174 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Používanie zoomu [Step Zoom] (Krokový zoom) Režim snímania: Táto funkcia vám umožňuje nastaviť...
 • Page 175 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Používanie zoomu Zmena nastavení činnosti zoomu → [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Zoom lever]...
 • Page 176 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) Režim snímania: Keď k fotoaparátu pripevníte dodaný blesk,...
 • Page 177 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) n Odpojenie blesku 1 Vypnite fotoaparát a blesk....
 • Page 178 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) Efektívny spôsob používania blesku Snímanie s bleskom, keď...
 • Page 179 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) Zmena režimu odpaľovania (Manuálny blesk) Režim snímania: Môžete...
 • Page 180 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) Zmena režimu blesku Režim snímania: Zvoľte si vždy...
 • Page 181 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) n Expozičný čas pre jednotlivé režimy blesku Expozičný...
 • Page 182 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) Nastavenie synchronizácie s druhou lamelou uzávierky Režim snímania:...
 • Page 183 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) Nastavenie výkonu blesku Režim snímania: Ak je záber...
 • Page 184 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) Nastavenie bezdrôtového blesku Režim snímania: Keď používate blesky...
 • Page 185 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) 2 Nastavte menu. → [Rec] (Snímanie) → [Flash]...
 • Page 186 Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo) [TTL]: Fotoaparát automaticky nastaví výkon bezdrôtového blesku. [Firing...
 • Page 187: Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Môžete snímať videozáznamy v plnom vysokom rozlíšení kompatibilné so štandardom AVCHD, ako aj videozáznamy vo...
 • Page 188 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Keď je zvolený formát [AVCHD] Snímková Prenosová Položka Rozlíšenie frekvencia pri Výstup snímača rýchlosť zázname...
 • Page 189 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov n Kompatibilita nasnímaných videozáznamov V niektorých prípadoch môžu mať videozáznamy nasnímané vo formáte [AVCHD] alebo...
 • Page 190 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Režim snímania: Videozáznamy môžete snímať s manuálnym nastavením hodnoty clony a expozičného času....
 • Page 191 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Hodnota clony a expozičný čas, ktoré sa použijú na snímanie videozáznamu ● Hodnota clony •...
 • Page 192 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Aktivácia/deaktivácia tlačidla videozáznamu → [Custom] (Používateľské nastavenia) → [Video Button] (Tlačidlo videozáznamu) → [ON] (Zap.)/[OFF]...
 • Page 193 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov ● Ak je okolitá teplota vysoká, alebo ak sa videozáznam sníma nepretržite, zobrazí sa indikátor...
 • Page 194 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov v rozlíšení 4K Režim snímania: Keď nastavíte položku [Rec Quality] (Kvalita záznamu) na...
 • Page 195 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Vytvorenie statického záberu s vysokým rozlíšením z videozáznamu v rozlíšení 4K [4K PHOTO] (4K fotografia) Z...
 • Page 196 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov 4 Otočením clonového krúžku a ovládača rýchlosti uzávierky nastavte režim snímania. • Odporúčame vám nastaviť...
 • Page 197 Snímanie videozáznamov Snímanie videozáznamov Vytvorenie statických záberov z videozáznamu 1 Snímku, ktorú chcete zachytiť ako statický záber, zobrazte stlačením...
 • Page 198 Snímanie videozáznamov Snímanie statických záberov počas snímania videozáznamu Režim snímania: Statické zábery je možné snímať aj počas snímania videozáznamu....
 • Page 199 Snímanie videozáznamov Používanie menu snímania videozáznamov [Motion Picture] Postupy nastavenia pre menu snímania videozáznamov [Motion Picture] nájdete na strane (→31)....
 • Page 200 Snímanie videozáznamov Používanie menu snímania videozáznamov [Motion Picture] Postupy nastavenia pre menu snímania videozáznamov [Motion Picture] nájdete na strane...
 • Page 201: Prehliadanie a úpravy snímok Prehliadanie a úpravy snímok Prehliadanie skupinových snímok Snímky v skupine môžete prehliadať v nepretržitom slede alebo jednu po druhej. [...
 • Page 202 Prehliadanie a úpravy snímok Prehliadanie skupinových snímok Prehliadanie skupinových snímok po jednej 1 Zvoľte snímku s ikonou podmenu ([ ])...
 • Page 203 Prehliadanie a úpravy snímok Vytváranie statických záberov z videozáznamov Scénu z videozáznamu môžete uložiť ako statický záber. • Informácie o...
 • Page 204 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] Toto menu vám umožňuje pre vytvorené snímky nastaviť ochranu proti vymazaniu, zmeniť...
 • Page 205 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] n Zmena nastavení, napríklad hudby alebo dĺžky zobrazenia Zvoľte možnosť [Effect] (Efekt)...
 • Page 206 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Playback Mode] (Režim prehliadania) Nasnímané obrazové záznamy sa dajú prehliadať rôznymi spôsobmi....
 • Page 207 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Location Logging] (Zaznamenanie polohy) Po odoslaní informácií o polohe (zemepisnej šírky a...
 • Page 208 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [RAW Processing] (Spracovanie snímok vo formáte RAW) Fotoaparát môžete použiť na vyvolanie...
 • Page 209 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] Môžete vykonávať nasledujúce nastavenia. [Reinstate Adjustments] (Uviesť úpravy do pôvodného stavu): Môžete...
 • Page 210 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] Nasledujúce spôsoby ovládania sú dostupné na vykonávanie úprav v prostredí na porovnanie....
 • Page 211 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Title Edit] (Úprava názvu) Táto funkcia vám umožňuje pridať na vytvorené snímky...
 • Page 212 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Text Stamp] (Textová pečiatka) Nasnímané statické zábery môžete označiť dátumom a časom...
 • Page 213 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] n Informácie, ktoré je možné pridať k snímkam [Shooting Date] [W/O TIME]...
 • Page 214 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Video Divide] (Rozdelenie videozáznamu) Videozáznam je možné rozdeliť na 2 časti. Je...
 • Page 215 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Time Lapse Video] (Časozberný videozáznam) Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť videozáznam zo...
 • Page 216 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Resize] (Zmena rozlíšenia) Zníženie rozlíšenia uľahčuje odosielanie snímok e-mailom alebo používanie na...
 • Page 217 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Cropping] (Orezanie snímky) Túto funkciu použite na zväčšenie statického záberu a orezanie...
 • Page 218 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Rotate] (Otočenie)/[Rotate Disp.] (Otočenie zobrazenia) Snímku nasnímanú s fotoaparátom držaným zvisle môžete...
 • Page 219 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Favorite] (Obľúbené snímky) Ak svoje obľúbené snímky označíte hviezdičkou [], môžete využívať...
 • Page 220 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Print Set] (Nastavenie tlače) Pomocou tejto funkcie si môžete zvoliť, ktoré snímky...
 • Page 221 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Protect] (Ochrana proti vymazaniu) Nastavenie ochrany snímok proti vymazaniu. Umožňuje chrániť dôležité...
 • Page 222 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Face Rec Edit] (Úpravy informácií funkcie identifikácie tvárí) Funkcia umožňuje upravenie alebo...
 • Page 223 Prehliadanie a úpravy snímok Používanie menu prehliadania [Playback] [Picture Sort] (Triedenie snímok) Táto funkcia vám umožňuje nastaviť poradie zobrazovania, ktoré...
 • Page 224: Wi-Fi Wi-Fi Funkcia Wi-Fi® a funkcia NFC n Používanie fotoaparátu ako zariadenia bezdrôtovej siete LAN Pri používaní zariadení alebo počítačových...
 • Page 225 Wi-Fi Funkcia Wi-Fi® a funkcia NFC n Informácie o kontrolke pripojenia Wi-Fi Kontrolka pripojenia Wi-Fi Svieti modrým svetlom: keď...
 • Page 226 Wi-Fi Funkcia Wi-Fi® a funkcia NFC • Stlačenie tlačidla [Wi-Fi] počas pripojenia Wi-Fi umožňuje nasledujúci úkon. [Terminate the Connection]...
 • Page 227 Wi-Fi Možnosti použitia funkcie Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu (→228) Snímanie prostredníctvom smartfónu (diaľkové snímanie) Prehliadanie snímok vo...
 • Page 228 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Fotoaparát môžete diaľkovo ovládať pomocou smartfónu. V smartfóne musí byť nainštalovaná aplikácia „Panasonic...
 • Page 229 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Pripojenie k smartfónu Pripojenie Wi-Fi vo fotoaparáte môžete jednoducho zriadiť podržaním stlačeného tlačidla...
 • Page 230 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu n Použitie zariadenia so systémom iOS • Pri čítaní QR kódu na pripojenie...
 • Page 231 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu • Pri pripájaní s použitím SSID a hesla 1 Na smartfóne zvoľte možnosť...
 • Page 232 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Zmena spôsobu pripojenia Ak chcete zmeniť spôsob pripojenia, stlačte tlačidlo [DISP.] a zvoľte...
 • Page 233 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Pripojenie k smartfónu pomocou funkcie NFC Pomocou funkcie NFC (Near Field Communication) si...
 • Page 234 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu ● Môžete zaregistrovať až 20 smartfónov. Ak počet zaregistrovaných smartfónov prekročí 20, registrácie...
 • Page 235 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Prehliadanie snímok vo fotoaparáte na smartfóne 1 Pripojte fotoaparát k smartfónu. (→229) 2...
 • Page 236 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Jednoduchý prenos snímok vo fotoaparáte Pomocou funkcie NFC môžete zriadiť pripojenie Wi-Fi a...
 • Page 237 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Odosielanie snímok vo fotoaparáte na stránky so službami sociálnych sietí 1 Pripojte fotoaparát...
 • Page 238 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu n Spustenie zaznamenávania informácií o polohe 1 Ovládanie vykonávajte na smartfóne. 1 Zvoľte...
 • Page 239 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu Obsluha fotoaparátu pri odosielaní snímok do smartfónu n Spôsob odosielania a snímky, ktoré...
 • Page 240 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu [Send Images While Recording] (Odosielanie snímok počas snímania) 1 Nastavte menu. → [New...
 • Page 241 Wi-Fi Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu [Send Images Stored in the Camera] (Odosielanie snímok uložených vo fotoaparáte) 1 Nastavte...
 • Page 242 Wi-Fi Zobrazenie statických záberov na TV obrazovke Statické zábery je možné zobraziť na obrazovke televízora, ktorý je kompatibilný s...
 • Page 243 Wi-Fi Bezdrôtová tlač Zaznamenané statické snímky môžete vytlačiť bezdrôtovo z tlačiarne PictBridge (kompatibilná s bezdrôtovou sieťou LAN)*. * Kompatibilná...
 • Page 244 Wi-Fi Odosielanie snímok do AV zariadenia Statické snímky a videozáznamy je možné odosielať do AV zariadení v domácnosti (domáce...
 • Page 245 Wi-Fi Odosielanie snímok do AV zariadenia [Send Images While Recording] (Odosielanie snímok počas snímania) 1 Nastavte menu. → [New...
 • Page 246 Wi-Fi Odosielanie snímok do AV zariadenia [Send Images Stored in the Camera] (Odosielanie snímok uložených vo fotoaparáte) 1 Nastavte...
 • Page 247 Wi-Fi Odosielanie snímok do počítača Statické snímky a videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa dajú odoslať do počítača. n Spôsob...
 • Page 248 Wi-Fi Odosielanie snímok do počítača Vytvorenie priečinka na prijímanie snímok • Vytvorte si na počítači používateľské konto [názov konta...
 • Page 249 Wi-Fi Odosielanie snímok do počítača [Send Images While Recording] (Odosielanie snímok počas snímania) 1 Nastavte menu. → [New Connection]...
 • Page 250 Wi-Fi Odosielanie snímok do počítača [Send Images Stored in the Camera] (Odosielanie snímok uložených vo fotoaparáte) 1 Nastavte menu. →...
 • Page 251 Wi-Fi Používanie webových služieb Prostredníctvom služby „LUMIX CLUB“ môžete odosielať statické snímky a videozáznamy na stránky so službami sociálnych...
 • Page 252 Wi-Fi Používanie webových služieb ● Snímky môžu obsahovať osobné informácie, ktoré je možné použiť na identifikáciu používateľa, ako napríklad...
 • Page 253 Wi-Fi Používanie webových služieb [Send Images While Recording] (Odosielanie snímok počas snímania) 1 Nastavte menu. → [New Connection] (Nové...
 • Page 254 Wi-Fi Používanie webových služieb n Rýchle odosielanie snímok vo fotoaparáte na webové služby Po odoslaní snímky môžete odosielať snímky...
 • Page 255 Wi-Fi Používanie webových služieb Odosielanie snímok na [Cloud Sync. Service] (Cloudová synchronizačná služba) n Spôsob odosielania a snímky, ktoré...
 • Page 256 Wi-Fi Používanie webových služieb [Send Images While Recording] (Odosielanie snímok počas snímania) 1 Nastavte menu. → [New Connection] (Nové...
 • Page 257 Wi-Fi Používanie webových služieb [Send Images Stored in the Camera] (Odosielanie snímok uložených vo fotoaparáte) 1 Nastavte menu. →...
 • Page 258 Wi-Fi Používanie služby „LUMIX CLUB“ Informácie o službe [LUMIX CLUB] Získajte prihlasovací identifikátor ID služby „LUMIX CLUB“ (zadarmo). Ak...
 • Page 259 Wi-Fi Používanie služby „LUMIX CLUB“ Získanie nového prihlasovacieho identifikátora ID ([New account] (Nové konto)) 1 Nastavte menu. → [Setup]...
 • Page 260 Wi-Fi Používanie služby „LUMIX CLUB“ Použitie predtým získaného prihlasovacieho ID/potvrdenie a zmena prihlasovacieho ID a hesla ([Set Login ID]...
 • Page 261 Wi-Fi Používanie služby „LUMIX CLUB“ Nastavenie rovnakého prihlasovacieho identifikátora ID pre fotoaparát a smartfón • Nastavenie rovnakého prihlasovacieho ID...
 • Page 262 Wi-Fi Používanie služby „LUMIX CLUB“ Vymazanie vášho prihlasovacieho ID a konta zo služby „LUMIX CLUB“ Keď fotoaparát odovzdávate inej...
 • Page 263 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia Po voľbe funkcie Wi-Fi a cieľového miesta odosielania zvoľte spôsob pripojenia. Ak ste vonku...
 • Page 264 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia [Via Network] (Prostredníctvom siete) Pripojenie prostredníctvom bezdrôtového prístupového bodu Zvoľte spôsob pripojenia k bezdrôtovému prístupovému bodu....
 • Page 265 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia Ak si nie ste istí kompatibilitou s WPS (pripojenie pomocou funkcie [From List] (Zo zoznamu)) Vyhľadajte dostupné...
 • Page 266 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia n Pri pripájaní pomocou [Manual Input] (Manuálne zadanie) 1 V zobrazení z kroku 1...
 • Page 267 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia [Direct] (Priamo) Priame pripojenie Môžete zvoliť spôsob pripojenia k vášmu zariadeniu. Zvoľte spôsob pripojenia,...
 • Page 268 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia Rýchle pripojenie s rovnakými nastaveniami, ako sa použili predtým ([Select a destination from History]...
 • Page 269 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia Úprava položiek zaregistrovaných v obľúbených položkách (Favourite) 1 Stlačte tlačidlo [Wi-Fi]. 2 Zvoľte [Select...
 • Page 270 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia Nastavenia na odosielanie snímok Pri odosielaní snímok najprv zvoľte [New Connection] (Nové pripojenie) a potom zvoľte spôsob odosielania snímok. Po...
 • Page 271 Wi-Fi Informácie o možnostiach pripojenia Zmena nastavení na odosielanie snímok Po vykonaní pripojenia môžete zmeniť nastavenia odosielania, ako je...
 • Page 272 Wi-Fi [Wi-Fi Setup] (Nastavenie Wi-Fi) Nakonfigurujte nastavenia potrebné pre funkciu Wi-Fi. Po pripojení k Wi-Fi nie je možné zmeniť...
 • Page 273 Wi-Fi [Wi-Fi Setup] (Nastavenie Wi-Fi) Položka Opis [Wi-Fi Password] (Heslo Wi-Fi) Keď nastavíte heslo, pri každom použití funkcie Wi-Fi...
 • Page 274: Pripojenie k iným zariadeniam Pripojenie k iným zariadeniam Vychutnajte si videozáznamy v rozlíšení 4K Prehrávanie videozáznamov v rozlíšení 4K n Prehliadanie na televíznej...
 • Page 275 Pripojenie k iným zariadeniam Vychutnajte si videozáznamy v rozlíšení 4K Uchovávanie videozáznamov v rozlíšení 4K n Uchovávanie videozáznamov v...
 • Page 276 Pripojenie k iným zariadeniam Prehliadanie snímok na televíznej obrazovke Po pripojení fotoaparátu k televízoru prostredníctvom mikro HDMI kábla alebo...
 • Page 277 Pripojenie k iným zariadeniam Prehliadanie snímok na televíznej obrazovke n Pripojenie prostredníctvom mikro HDMI kábla ● Skontrolujte, či je...
 • Page 278 Pripojenie k iným zariadeniam Prehliadanie snímok na televíznej obrazovke VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) Čo je funkcia VIERA Link...
 • Page 279 Pripojenie k iným zariadeniam Prehliadanie snímok na televíznej obrazovke n Ďalšie súvisiace operácie Vypnutie fotoaparátu • Keď televízor vypnete...
 • Page 280 Pripojenie k iným zariadeniam Ukladanie zaznamenaných statických záberov a videozáznamov do počítača Po prepojení fotoaparátu a počítača budete môcť kopírovať...
 • Page 281 Pripojenie k iným zariadeniam Ukladanie zaznamenaných statických záberov a videozáznamov do počítača Informácie o dodanom softvéri Dodaný DVD disk...
 • Page 282 Pripojenie k iným zariadeniam Ukladanie zaznamenaných statických záberov a videozáznamov do počítača SILKYPIX Developer Studio 4.2 SE Tento softvér...
 • Page 283 Pripojenie k iným zariadeniam Ukladanie zaznamenaných statických záberov a videozáznamov do počítača Inštalácia dodaného softvéru Nainštaluje sa softvér kompatibilný...
 • Page 284 Pripojenie k iným zariadeniam Ukladanie zaznamenaných statických záberov a videozáznamov do počítača Kopírovanie statických záberov a videozáznamov Príprava •...
 • Page 285 Pripojenie k iným zariadeniam Ukladanie zaznamenaných statických záberov a videozáznamov do počítača n Kopírovanie do počítača bez použitia softvéru...
 • Page 286 Pripojenie k iným zariadeniam Ukladanie zaznamenaných statických záberov a videozáznamov na rekordéri Použite správny spôsob pre vaše zariadenie. Kopírovanie vložením...
 • Page 287 Pripojenie k iným zariadeniam Tlač snímok Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni podporujúcej štandard PictBridge môžete tlač snímok ovládať priamo...
 • Page 288 Pripojenie k iným zariadeniam Tlač snímok Tlač viacerých snímok Naraz sa vytlačí viacero snímok. 1 Tlačidlom ▲ zvoľte položku...
 • Page 289 Pripojenie k iným zariadeniam Tlač snímok Tlač snímok s dátumom a textom Tlač času a dátumu na snímku pri...
 • Page 290 Pripojenie k iným zariadeniam Tlač snímok Nastavenie tlače vo fotoaparáte Možnosti nastavenia zahŕňajú počet tlačených kópií a ich formát....
 • Page 291: Ďalšie informácie Ďalšie informácie Voliteľné príslušenstvo Externý blesk (voliteľné príslušenstvo) Keď používate blesky (voliteľné príslušenstvo: DMW-FL220, DMW-FL360L alebo DMW- FL580L), získate...
 • Page 292 Ďalšie informácie Voliteľné príslušenstvo Keď používate iné bežne predávané externé blesky, ktoré neponúkajú priamu komunikáciu s fotoaparátom (DMC-LX100) •...
 • Page 293 Ďalšie informácie Zoznam zobrazení displeja/hľadáčika • Na nasledujúcich ilustráciách sú uvedené príklady zobrazenia na displeji pri nastavení [ ]...
 • Page 294 Ďalšie informácie AFS AFF AFC MF Zoznam AFS AFF AFC MF zobrazení displeja/hľadáčika AFS AFF AFC MF 50 i...
 • Page 295 Ďalšie informácie Zoznam zobrazení displeja/hľadáčika 50 i 3 Hodnota kompenzácie expozície Nastavenia cieľového miesta cesty/Počet (→135) dní od vycestovania*2...
 • Page 296 Ďalšie informácie Zoznam zobrazení displeja/hľadáčika n Informácie o snímaní zobrazované na displeji 1 [Aspect Bracket] (Snímanie Režim snímania (→59)...
 • Page 297 Ďalšie informácie Zoznam zobrazení displeja/hľadáčika Počas prehliadania XXmXXs 15 pic. 1ST DAY 11 months 30 days 50 i 1...
 • Page 298 Ďalšie informácie Zoznam zobrazení displeja/hľadáčika n Zobrazenie podrobných informácií 1 2 Informácie o zázname Dátum/čas snímania Svetový čas (→41)...
 • Page 299 Ďalšie informácie Zobrazované hlásenia V nasledujúcej časti je vysvetlený význam dôležitých hlásení zobrazovaných na displeji alebo v hľadáčiku a postup,...
 • Page 300 Ďalšie informácie Zobrazované hlásenia n Batéria [This battery cannot be used] (Túto batériu nie je možné použiť) • Použite...
 • Page 301 Ďalšie informácie Zobrazované hlásenia [Connection failed] (Pripojenie zlyhalo) • Skontrolujte nasledujúce okolnosti týkajúce sa smartfónu, ktorý chcete pripojiť. →...
 • Page 302 Ďalšie informácie Zobrazované hlásenia n Ďalšie situácie [Some pictures cannot be deleted] (Niektoré snímky sa nedajú vymazať) [This picture...
 • Page 303 Ďalšie informácie Zoznam menu Menu snímania [Rec] Umožňuje vykonanie nastavení, napríklad rozlíšenia a blesku (dodané/voliteľné príslušenstvo). • Položky menu...
 • Page 304 Ďalšie informácie Zoznam menu Fotoaparát môže skombinovať 3 statické zábery nasnímané s rôznymi expozíciami a vytvoriť jeden [HDR] (Vysoký...
 • Page 305 Ďalšie informácie Zoznam menu Menu snímania videozáznamov [Motion Picture] V tomto menu môžete uskutočniť nastavenia, napríklad záznamového formátu a...
 • Page 306 Ďalšie informácie Zoznam menu Menu používateľských nastavení [Custom] Obsluhu fotoaparátu, napr. spôsob zobrazenia a funkcie tlačidiel môžete prispôsobiť svojim...
 • Page 307 Ďalšie informácie Zoznam menu Zobrazenie Sprievodcu manuálnym zaostrovaním, ktorý sa [MF Guide] (Sprievodca používa na kontrolu smeru zaostrenia na...
 • Page 308 Ďalšie informácie Zoznam menu Menu nastavení [Setup] Môžete v ňom vykonať nastavenia, ktoré vám uľahčia a spríjemnia používanie fotoaparátu,...
 • Page 309 Ďalšie informácie Zoznam menu Menu prehliadania [Playback] Toto menu vám umožňuje pre vytvorené snímky nastaviť ochranu proti vymazaniu, zmeniť...
 • Page 310 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov 1 V prípade problémov najprv vyskúšajte odporúčané opatrenia uvedené na stranách (→310...
 • Page 311 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov n Snímanie Nie je možné snímať. • Pamäťová karta je plná. →...
 • Page 312 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Snímky sú zrnité alebo je na nich zreteľný šum. • Odporúčame vám...
 • Page 313 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Počas snímania videozáznamov zobrazovacia plocha stmavne. • Počas snímania videozáznamov môže postupom...
 • Page 314 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov n Displej/hľadáčik Displej/hľadáčik sa vypne napriek tomu, že fotoaparát je zapnutý. •...
 • Page 315 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov n Blesk Nie je možné vykonať funkciu [Flash] (Blesk). • Blesk (dodané/voliteľné...
 • Page 316 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov n Prehliadanie Prehliadané snímky sú otočené. • Aktivovala sa funkcia [Rotate Disp.]...
 • Page 317 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Vo videozázname sa zaznamenal nezvyčajný zvuk, napríklad cvakanie alebo bzučanie. Zvuk je...
 • Page 318 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov n Funkcia Wi-Fi Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN nie je možné. Spojenie...
 • Page 319 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Bezdrôtový prístupový bod sa nezobrazil. Alebo ho nie je možné pripojiť. •...
 • Page 320 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Nemám doma bezdrôtový prístupový bod, ale rád by som sa zaregistroval ako...
 • Page 321 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Prenos snímky na webovú službu trvá dlho. • Snímka je pravdepodobne príliš...
 • Page 322 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Zabudol som heslo pre Wi-Fi. → Vykonajte funkciu [Reset Wi-Fi Settings] (Obnovenie...
 • Page 323 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov n Televízor, počítač, tlačiareň Na obrazovke televízora sa nezobrazuje žiadny obraz. Obraz...
 • Page 324 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov Počítač nerozpoznal pamäťovú kartu. (Pri použití pamäťovej SDXC karty) → Skontrolujte, či...
 • Page 325 Ďalšie informácie Otázky a odpovede Riešenie problémov n Ďalšie situácie Položky v menu sa nezobrazujú v požadovanom jazyku. •...
 • Page 326 Ďalšie informácie Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu Keď sa fotoaparát používa ● Po dlhšom používaní sa fotoaparát...
 • Page 327 Ďalšie informácie Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu Keď sa fotoaparát určitý čas nepoužíva ● Pred vyberaním batérie a...
 • Page 328 Ďalšie informácie Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu Batéria Vo fotoaparáte sa používa nabíjateľná lítium-iónová batéria. Na túto batériu...
 • Page 329 Ďalšie informácie Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu Objektív ● Ak je objektív znečistený alebo sa na ňom nachádzajú...
 • Page 330 Ďalšie informácie Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu ● Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. ● HDMI,...
 • Page 331 Ďalšie informácie Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu Tento výrobok je vyrobený v súlade s balíkom patentov AVC, ktorý...
 • Page 332 Ďalšie informácie Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu Tento výrobok obsahuje nasledujúci softvér: (1) softvér nezávisle vyvinutý spoločnosťou...