Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
139
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ställa in mätningsläge
Bildtagningsläge: 
Mätmetoden för ljusstyrka kan ändras.
 → 
 [Insp] → [Mätningsläge]
[Mätningsläge]
Plats för mätning av ljusstyrkan
Villkor
(Flera)
Hela skärmen
Normal användning 
(ger balanserade bilder)
(Mittfält)
Mitt och omgivande delar
Motivet i mitten
(Punkt)
Mitten av [+] (punktmätningsmål)
Punktmätningsmål
Stor skillnad mellan ljusheten hos 
motivet och bakgrunden
(t.ex. en person upplyst av en spotlight 
på scen, motljus)
 •Menyobjektet är gemensamt för både menyn [Insp] och [Film]. Om en inställning i en 
meny ändras kommer också inställningen med samma namn i den andra menyn att 
ändras automatiskt.